Siden 2006 har det været muligt for små virksomheder at fravælge revision af deres årsrapport, hvilket mange selskaber siden har valgt at gøre. Du skal dog være opmærksom på, at selvom revision er fravalgt, så skal der stadig indsendes en færdig årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Denne årsrapport skal også fortsat udarbejdes efter de gældende regler i Årsregnskabsloven. Selskabet kan fravælge revision, når selskabet to regnskabsår i træk kan opfylde mindst to af de nedenstående tre betingelser på balancedagen:

Balancesummen på maksimalt være DKK 4.000.000,-
Nettoomsætningen må maksimalt være DKK 8.000.000,-
Der må maksimalt være et gennemsnit på 12 heltidsbeskæftigede medarbejdere i løbet af regnskabsåret.

Bemærk, at for holdingselskaber beregnes ovennævnte ved at sammenlægge tallene for både holdingselskabet selv og tallene for alle de virksomheder, som holdingselskabet besidder kapitalandele i og udøver betydelig indflydelse over. Bemærk, at erhvervsdrivende fonde ikke kan fravælge revision. 

Få overblik over dine muligheder

Kontakt vores virksomhedskonsulenter for at få et godt overblik over dine muligheder, så du kan få den bedste løsning til din individuelle situation.

Dine kontaktoplysninger

Øvrige oplysninger

pin_drop

Adresse

KGN Consult Limited
International House
24 Holborn Viaduct
London EC1A 2BN
United Kingdom

phone

Ring eller skriv til os

Telefon: +45 70231422
Skype: kgnconsult
E-mail: kgn@kgn.dk

business_center

Juridisk information

KGN Consult Limited
Company No.: 10937174