Lad os lukke dit selskab - helt diskret

Hvis du ønsker at lukke dit nødlidende selskab, så lad os gøre det for dig - så du undgår selv at stå med det ubehagelige bøvl og alle de negative konsekvenser, når det ender i Skifteretten.

Undgå de negative konsekvenser

Hverken anpartshavere eller direktør hæfter som udgangspunkt personligt for det nødlidende selskabs forpligtelser (med mindre der er afgivet personlig selvskyldnerkaution for selskabets gæld), men det kan alligevel ofte få negative personlige konsekvenser, hvis man ikke får behørig og rettidig hjælp til afvikling af det nødlidende selskab.

Faktisk er der ofte mange negative konsekvenser forbundet med at være den sidste direktør eller det sidste bestyrelsesmedlem i et insolvent selskab, når det tages under konkurs i Skifteretten. Eksempelvis kan det typisk medføre, at din gode adresse bliver registreret i RKI - ligesom det også på andre måder kan påvirke din personlige kreditværdighed negativt. Dertil kommer desuden de mange andre ubehageligheder, der generelt er forbundet med selv at skulle lukke et insolvent selskab.

Diskret lukning - du bliver fri til at starte forfra

Vores erfarne virksomhedskonsulenter har mere end 30 års erfaring med diskret professionel behandling af konkurssager og lignende sagsbehandling. Ved at lade os klare lukningen af selskabet for dig, bliver du hurtigt befriet for dit ledelsesansvar - det er ikke længere dit problem og du kan straks komme videre i din tilværelse. Samtidig undgår du ”badwill” og dårlig omtale, som meget ofte er forbundet med konkursbehandlinger.

På baggrund af vores mangeårige erfaring tilbyder vi helt konkret en meget effektiv og gennemprøvet totalløsning, som indebærer at dit nødlidende selskab straks skifter navn, flytter til en ny adresse, samt får en ny direktør og evt. revisor. Alle fremtidige henvendelser vil således fremover skulle gå til den nye ledelse på den nye adresse - og den nye ledelse sørger naturligvis for alle formalia fremover.

Det betyder med andre ord, at hverken du selv, din revisor, dit firmanavn eller din adresse er forbundet med selskabet, når det ender i Skifteretten. Du bliver simpelthen befriet for det gamle selskabs problemer, fri for alt bøvl og alle negative konsekvenser i forbindelse med konkursen. Dagen efter kan du så eksempelvis videreføre din virksomhed ved at starte et nyt gældfrit selskab med det gamle firmanavn, på den gamle firmaadresse – men med en frisk start for din virksomhed, helt fri for hverken den gamle gæld eller de gamle forpligtelser.

Få hjælp fra erfarne virksomhedskonsulenter

Vi har mange års erfaring i at bistå vores klienter med diskret afvikling af alle former for insolvente og nødlidende danske kapitalselskaber, på tværs af alle brancher.

 • Du kan få hjælp til diskret overdragelse, salg, afvikling, lukning og ophør af alle former for insolvente og nødlidende Anpartsselskaber (ApS), Aktieselskaber (A/S) og Iværksætterselskaber (IVS).
 • Du kan få hjælp, hvis din virksomhed er truet af konkurs.
 • Du kan få hjælp, hvis du overvejer rekonstruktion af din virksomhed.
 • Du kan få hjælp, hvis dit firma er truet af tvangsopløsning.
 • Du kan få hjælp, hvis du ønsker diskret lukning af dit insolvente selskab.
 • Du kan få hjælp, hvis dit selskab er blevet insolvent og ude af stand til at betale sine kreditorer.

Vores virksomhedskonsulenter har mere end 30 års erfaring med sådanne sager. Vi har hjulpet mange selskabsejere med diskret afvikling af nødlidende selskaber og etablering af nye selskabskonstruktioner, så de kunne starte forfra og komme godt videre. Vi er naturligvis også klar til at hjælpe dig med lukningen af dit nødlidende selskab - så du kan få en ny frisk start for dit firma, inden du selv ender med det ubehagelige bøvl i Skifteretten.

Sådan er forløbet i praksis

Det er vigtigt at understrege, at hver sag er forskellig – din situation er unik og det forholder vi os selvfølgelig til. Derfor bliver løsningerne i vid udstrækning tilpasset den enkelte klients situation. Det kan dog helt generelt siges, at de fleste sager overordnet set har et sagsforløb i stil med følgende:

 1. Først kontakter du vores erfarne virksomhedskonsulenter.
 2. Ved den indledende (gratis og uforpligtende) snak indsamler vores konsulent de nødvendige oplysninger, som vi skal bruge for at kunne udarbejde et forslag til den rigtige fremgangsmåde i forhold til din situation inkl. vores honorar, sammenfattet et skriftligt tilbud.
 3. Derpå udarbejder vi det konkrete tilbud og sender det til dig.
 4. Hvis du vælger at acceptere det fremsendte tilbud, skal du underskrive det med nemid (vi hjælper selvfølgelig med konkret vejledning i, hvordan dette gøres).
 5. Du indbetaler vores honorar for at igangsætte sagsbehandlingen.
 6. Når din indbetaling er os i hænde, afholdes der straks (samme dag) generalforsamling i dit selskab - hvor der vedtages beslutning om ændring af selskabsnavn, selskabsadresse, direktør, revisor, mv. Dette registreres straks hos Erhvervsstyrelsen.
 7. Vi fremsender kopi af det sammenskrevne resume fra Erhvervsstyrelsen, som dokumentation for ændringerne og overdragelsen af selskab (din dokumentation for, at du allerede i dag er blevet fri for dit ledelsesansvar og tilhørende forpligtelser).

Selskabet har nu fået et nyt navn og det er flyttet til en anden adresse. Samtidig er der indsat en anden direktør og revisor. Du er dermed fri for dit ledelsesansvar og du kan nu eksempelvis stifte et nyt selskab med samme navn som dit gamle selskab, på samme adresse som dit gamle selskab - men med en helt frisk start, uden tyngende gældsposter.

 

OBS: Bemærk venligst at vi desværre ikke kan hjælpe dig, hvis dit selskab allerede er sendt til tvangsopløsning i Skifteretten. Det er derfor vigtigt, at du kontakter vores erfarne virksomhedskonsulenter INDEN det ender i skifteretten.

Få lukket dit selskab hurtigt og effektivt

Kontakt os gerne allerede nu, så vi kan give dig et gratis overslag på, hvad det kræver at sørge for omgående overtagelse og derefter afvikling af dit selskab – så du kan blive fri for ledelsesansvaret hurtigst muligt, inden du ender i Skifteretten.

Dine kontaktoplysninger

Øvrige oplysninger

pin_drop

Adresse

KGN Consult Limited
International House
24 Holborn Viaduct
London EC1A 2BN
United Kingdom

phone

Ring eller skriv til os

Telefon: +45 70231422
Skype: kgnconsult
E-mail: kgn@kgn.dk

business_center

Juridisk information

KGN Consult Limited
Company No.: 10937174