Terms and Conditions

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.22.2″ _module_preset=”default” background_color=”gcid-8a774e07-7ffa-496d-a3ae-ed0f5be735c7″ global_colors_info=”{%22gcid-8a774e07-7ffa-496d-a3ae-ed0f5be735c7%22:%91%22background_color%22%93}”][et_pb_row _builder_version=”4.22.2″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.22.2″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_heading title=”Terms and Conditions” _builder_version=”4.22.2″ _module_preset=”default” title_text_align=”center” title_text_color=”#FFFFFF” global_colors_info=”{}”][/et_pb_heading][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.22.2″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_row _builder_version=”4.22.2″ _module_preset=”default” width=”85%” max_width=”100%” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.22.2″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_text _builder_version=”4.23.1″ _module_preset=”default” text_text_color=”#000000″ hover_enabled=”0″ global_colors_info=”{}” sticky_enabled=”0″]DEFINITIONER

1.1 KGN BETYDER KGN SERVICES LTD, ET SELSKAB I UK OG ENHVER AF DETS DATTERSELSKABER, AGENTER ELLER TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER I VERDENSLAND OG ALLE DETS DIREKTØRER, LEDERE, MEDARBEJDERE, AGENTER, ADVOKATER OG KONSULENTER.

1.2 “KLIENT” betyder SELSKABET, FIRMAET ELLER PERSONEN, DER HAR ANMODET KGN OM AT YDE TJENESTER ELLER ENHVER ANDEN PERSON ELLER JURIDISK ENHED, SOM HAR ACCEPTERET AT BETALE FOR TJENESTERNE OG DERES RESPEKTIVA ARVINGER OG PERSONER. MER END ÉN PERSON BETYDER SÅDANNE PERSONER SAMLET OG FLERE.

1.4 “TJENESTER” betyder de TJENESTER, DER ANMODERES AF KUNDEN, SOM INDEHOLDT I KGN’S TJENESTER SPECIFICERET I KGN’S ANNONCEMATERIALER OG PÅ DETS WEBSTED OG ALLE ANDRE TJENESTER BESTILLET/ANMODET/ANMODET.

1.5 “AFTALE” BETYDER VILKÅR OG VILKÅR FOR VIRKSOMHEDER, SOM EFFEKTIVT UDGØR EN SERVICEKONTRAKT MELLEM KUNDEN OG KGN.

GENSTAND FOR AFTALEN OG BETALINGSBETINGELSER

KGN OG/ELLER I HENHOLD TIL KUNDENS SPECIFIKKE ANMODNING, OG KUNDEN ACCEPTERER AT BETALE FOR DISSE TJENESTER I HENHOLD TIL KGN’S FAKTURAER ACCEPTERER KUNDEN AT BETALE GEBYRERNE, SOM KGN OPHÆVER FOR DETS SERVICES, SOM INKLUDERER DIG.

2.2 ALLE GEBYRER, SOM KGN OPLAGER KUNDEN, SKAL VÆRE I DET BELØB, DER ER SPECIFICERT I TARIFTEN ELLER SPECIFIKKE SENDES TIL KUNDEN AF KGN I FORM AF EN PROFORMA FAKTURA ELLER PRISLISTE. GEBYRER KAN ÆNDRES UDEN FORUDGÅENDE VARSEL.

2.3 DER GIVES INGEN REFUSION, EFTER EN ORDRE PÅ NOGEN AF KGN-TJENESTERNE ER BLEVET AFGIVET AF KUNDEN. GEBYRERNE REFUNDES IKKE I TILFÆLDE AF, AT NOGEN ORDRE AFVISES, IKKE PLACERES ELLER TILBAGETRÆKKES AF ANSØGEREN.

2.4 KUNDEN VIL GI KGN 30 DAGE SKRIFTLIG MEDDELELSE OM ENHVER ANNULERING AF TJENESTER.

2.5 MEDmindre ANDET ER AFTALT MELLEM KGN OG KUNDEN, UDSTEDER KGN EN FAKTURA TIL KUNDEN, HVOR 100 % AF GEBYRET SKAL BETALES FORUD FOR EN ANMODET SERVICE. I TILFÆLDE AF MANGLENDE BETALING AF FAKTURA INDEN FOR 5 ARBEJDSDAGE, TAR KGN IKKE NOGET ANSVAR OG ER IKKE ANSVARLIG FOR DE MULIGE ÆNDRINGER ELLER FORHØJELSE I PRISERNE. , KAN ÆNDRES, HVIS IKKE BETALES TIL TID. KUNDEN VIL VÆRE ANSVARLIG FOR AT BETALE DET SAMLEDE BELØB, DER ER VIRKNING PÅ BETALINGSDATOEN.

2.6 I TILFÆLDE AF MANGLENDE BETALING INDEN FOR 30 DAGE FRA UDSTEDELSESDATOEN FOR FAKTURA FORBEHOLDER KGN RETTEN TIL AT FORTRYDE ALLE TJENESTER OG ER IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN OMKOSTNINGER, GEBYRER, AFGIFTER ELLER SKATTER, DER SKAL TILBAGEHOLDES. AGENT ELLER STATSMYNDIGHED I ENHVER JURISDIKTION, ALLE BØDER ELLER GEBYRER, SOM KUNDEN PÅLAGES SOM RESULTAT AF SÅDAN TILBAGETRÆKNING, ELLER FOR EVENTUELLE FØLGETAB ELLER KRAV MOD KUNDEN/VIRKSOMHEDEN TIL EN ANDEN PART. ALTERNATIVT KAN KGN TRÆKKE SÅDANNE EKSKLUSIVE GEBYRER FRA ENHVER KONTO ELLER PENGE UNDER KONTROL AF KGN OG TILHØRENDE KUNDEN ELLER VIRKSOMHEDEN.

2.7. KGN ER IKKE ANSVARLIG FOR AT BETALE OFFENTLIGE GEBYRER, REGISTRERINGSGEBYRER, AFGIFTER, SKATTER ELLER REGISTRERET AGENTS GEBYRER PÅ VEGNE AF KUNDEN/VIRKSOMHEDEN, MEDMINDRE KGN HAR MODTAGET GODTRYKKEDE MIDLER PÅ SIN BANKKONTO PÅ EN RTLIF.

2.8 ALLE ANDRE TJENESTER LEVERET PÅ TIDSPUNKT SKAL OPLYSES TIL KUNDEN PÅ FORHÅND, HVOR DER ER UVENTTE OMKOSTNINGER, DOG ACCEPTERER KUNDEN ALLE ÆNDRINGER I DET INDLEDENDE TILBUD.

2.9 HVIS KUNDEN NÆTTER AT LEVERE OPLYSNINGER OG/ELLER DOKUMENTER, DER ANMODERES AF KGN, ELLER PÅ ANDET MÅDE NÆGTER AT FORTSÆTTE MED NOGEN RELEVANT TJENESTER BESTILLET AF KGN, SÅ VIL DET IKKE VÆRE LEVET GEBYR FOR RETUSION.

LEVERING AF ERHVERVS- OG BANKTJENESTER

HVOR KGN LEVERER DIREKTØRER OG/ELLER VIRKSOMHEDSSEKRETÆR OG/ELLER AKTIONÆRNOMINEREDE TJENESTER TIL EN KUNDE/VIRKSOMHED, SÅ:

3.1 KUNDEN ACCEPTERER AT FORLEDE KGN DE OPLYSNINGER, KGN KAN KRÆVE OM KUNDENS BAGGRUND OG/ELLER VIRKSOMHEDENS HANDLINGER, AKTIVITETER OG VIRKSOMHEDER.

3.2 KLIENTEN REPRÆSENTERER OG GARANTERER, AT INGEN INSTRUKTIONER, DER ER GIVET TIL KGN, KRÆVER ELLER INVITERER NOGEN ULOVLIG HANDLING ELLER INDEHOLDER NOGEN FEJL, OG AT ALLE OPLYSNINGER, DER ER GIVET TIL KGN OM KUNDEN, ER OG VIL VÆRE KORREKTEREDE.

3.3 MEDARBEJDERNE/ MEDARBEJDERNE HOS KGN VIL ALTID VÆRE VILLIGE TIL AT BEHANDLE OG UNDERHOLDE SKRIFTLIGE ANMODNINGER OG FORSLAG FRA KUNDEN/VIRKSOMHEDEN. KGN KAN DOG EFTER SIN ABSOLUTTE SKØN NÆGTE AT OVERLEDE NOGEN INSTRUKTIONER MODTAGET FRA KUNDEN ELLER ENHVER AUTORISERET REPRÆSENTANT, HVIS PERSONEN GIVER INSTRUKTIONEN. T ELLER OVERTRÆDE EN GÆLDENDE LOV ELLER FORORDNING.

3.4 KGN KAN IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR ÆGTIGHEDEN AF NOGEN SIGNATUR, INSTRUKTION ELLER KOMMUNIKATION FRA KUNDEN ELLER NOGEN AUTORISERET REPRÆSENTANT, ELLER VÆRE PÅ NOGEN MÅDE ANSVARLIG FOR DEN EFFEKT, DER ER GIVERET TIL EN VEJLEDET LEDERE. KGN SKAL VÆRE RETTIG, MEN IKKE BUNDET TIL AT KRÆVE NOGEN MEDDELELSE, INSTRUKTION ELLER UNDERSKRIVELSE FOR AT BLIVER AUTENTIFICERET TIL SIN TILFREDSHED

3.5 KUNDEN/VIRKSOMHEDEN VIL ALTID SKADEHOLDE OG HOLDE KGN, DETS MEDARBEJDERE, MEDARBEJDERE, OG, HVOR GANDENDE, DETS NOMINEREDE AKTIONÆRER I ENHVER FORRETNING MED HENSYN TIL ALLE HANDLINGER, ANBEFALINGER, ANBEFALINGER, ANBEFALINGER, ANBEFALINGER, INIONER, ENTEN ELLER SMÅ ELLER PÅSTÅET. AF EN AF DE OVENFOR NÆVNTE KGN-REPRÆSENTANTER I UDØVELSEN ELLER PÅSTÅDE UDFØRELSE AF DERES PLIGTER I FORBINDELSE MED VIRKSOMHEDEN ELLER INSTRUKTIONER FOR KUNDERNE, UNDTAGET I TILFÆLDE AF PERSONLIGE OG PERSONLIGE. KGN.

3.6 NÅR FORRETNINGSSERVICE LEVERES AF KGN, VIL EN UDTALELSE ELLER ÆNDRING AF EN NOMINERET DIREKTØR, SEKRETÆR ELLER AKTIONÆR VIL VÆRE EFTER KGN’S ABSOLUTTE SKØN, OG MEDMINDRE DET ER UDTRYKKELIGT AFTALET MED ELLER HANDLE. DIREKTØR ELLER AKTIONÆR.

3.7 DET ER ALTID EFTER BANKENS ENESTE SKØN AT GODKENDE ELLER AFVISE KONTOÅBNINGEN. KGN HOLDES IKKE ANSVARLIG I TILFÆLDE, DER BANKEN AFVISER EN KONTO, HVERKEN FORRETNINGS- ELLER PERSONLIG KONTO. BANKKONTOÅBNINGSGEBYRERNE ER IKKE REFUNDBARE I TILFÆLDE AF IKKE-GODKENDELSE AF BANKEN.

3.8 HVER BANK FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL AT ANMODE TIL AT ANMODDE YDERLIGERE OPLYSNINGER, GEBYRER ELLER GEBYRER FOR SINE EGNE TJENESTER. EVENTUELLE EKSTRA GEBYRER, DER OPKØRES AF BANKEN, ER SÆRLIGE OG HAR INTET MED KGN at gøre.

REGISTRERET KONTORADRESSE

4.1 HVOR KGN GIVER REGISTRERET KONTORADRESSE TIL ELLER TIL VIRKSOMHEDEN, VIL KUNDEN/VIRKSOMHEDEN PÅ INTET TIDSPUNKT GØRE NOGEN REFERENCE TIL DEN REGISTREREDE KONTORADRESSE, HVERKEN I ANNONCER ELLER OFFENTLIG MEDDELELSE.

4.2 KGN FORBEHOLDER RETTEN TIL AT TILBAGE ENHVER KUNDE/VIRKSOMHEDS BRUG AF SIN REGISTRERET KONTORADRESSE UDEN AT TILDELE NOGEN GRUND, OG KUNDEN/VIRKSOMHEDEN SKAL STRAKS OVERFØRE DEN REGISTREREDE KONTORADRESSE TIL EN ADRESSE. ANCE, SOM SKAL TAGES AF KUNDEN/VIRKSOMHEDEN.

4.3 HVOR KGN FINDER DET NØDVENDIGT AT FLYTTE SINE KONTORER, SKAL WIS UDGIVE MEDDELELSE TIL ENHVER KUNDE/VIRKSOMHED PÅ FORHÅND. KGN ER DOG IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN OMKOSTNINGER, SOM KUNDEN/VIRKSOMHEDET SOM RESULTAT AF DETTE.

ANDRE BESTEMMELSER

5.1 KGN ACCEPTERER KUN SKRIFTLIGE INSTRUKTIONER FRA ENHVER KUNDE/VIRKSOMHED. HVOR EN TRANSMISSION ELLER EMAIL ER BLEVET SENDT ELLER ANMODNING FORETAGET VIA INTERNETTET, SKAL HVERKEN KGN ELLER KUNDEN/VIRKSOMHEDEN TAGE SIN BEKRÆFTELSE, MEDMINDRE DET ER SKRIFTLIG BEKRÆFTET. HVOR KUNDEN INKLUDERER MERE END ÉN PERSON (HVER EN “KUNDE-INDIVIDU”), ACCEPTERER HVER KUNDE-INDIVIDU HERMED, AT HVER AF DEN ANDEN KLIENT-INDIVID KAN LEVERE INSTRUKTIONER TIL KGN. I FORBINDELSE MED UDVIKLING AF TJENESTER, OG AT KGN KAN ANSE SÅDANNE INSTRUKTIONER FOR AT VÆRE KORREKTE KUNDEINSTRUKTIONER, MEDMINDRE WIS MODTAGER FORUDSIGELSE SKRIFTLIG MEDDELELSE OM DEN HÆNDELSE FRA EN AF KUNDENS PERSONER. HVER KUNDE ANERKENDER UDTRYKKELIGT, AT HANS ELLER HENDES ANSVAR OG FORPLIGTELSER I HENHOLD TIL DENNE AFTALE ER FÆLLES OG FLERE, Uanset om KUNDENS PERSONER HANDER FÆLLES ELLER INDIVIDUELLE ELLER INDIVIDUELLE. Y MED HENSYN TIL VIRKSOMHEDEN OG UANSET HVILKE AF DEM GIVER ENHVER INSTRUKTION.

5.2 KGN SKAL OPBEVARE ALLE DOKUMENTER, KOMMUNIKATIONER OG OPLYSNINGER FRA KUNDEN/VIRKSOMHEDET FORTROLIGT, MEDMINDRE KUNDEN HAR GIVET NUVÆRENDE SKRIFTLIG SAMTYKKE, DER TILLADER DET. DENNE FORTROLIGHED GÆLDER IKKE, HVOR: A.) KGN KAN VÆRE KRÆVET AF EN KOMPETENT DOMSTOL ELLER MYNDIGHED TIL AT OFFENTLIGGØRE BEVISER OG OPLYSNINGER TIL DOMSTE ELLER MYNDIGHEDER I FORBINDELSE MED EN KUNDES KOMPETENCE. HVOR KGN MODTAGER SÅDAN OPLYSNINGSORDRE, MEDMINDRE DET ER FORBUDT VED LOV ELLER VED VILKÅRENE FOR SÅDAN ORDRE, SKAL KGN OMGÅENDE UNDERRETTE KUNDEN ELLER SELSKABET OM SAMME B) HVIS DET ER NOGEN, ELLER VED HANDLING AF SAMME. ALLE ANDRE OMSTÆNDIGHEDER OPSTÅR, HVOR DET EFTER KGN’S MENING ER NØDVENDIGT AT AT TRÆFTE VEDRØRENDE VIRKSOMHEDENS FORHOLD FOR AT BESKYTTE KUNDENS, VIRKSOMHEDEN ELLER KGN’S BEDSTE INTERESSER, OG HVIS UNDER SÅDANNE OMSTÆNDIGHEDER. , TILSTRÆKKELIGE OG JURIDISKE INSTRUKTIONER FRA KUNDEN, SÅ SKAL KGN VÆRE RET TIL AT FORTSÆTTE PÅ ENHVER RIMELIG MÅDE DET FINDER PASSENDE FOR DEN givne SITUATION.

5.3 KGN GIVER IKKE JURIDISK RÅDGIVNING OG KAN KUN HENVISE TJENESTER I HENHOLD TIL SIN NUVÆRENDE BEDSTE VIDEN OG PRAKSIS VEDRØRENDE ENHVER TJENESTER, DEN TILBYDER. DA DET ER KUNDERNES ANSVAR AT SØGE EKSPERT JURIDISK RÅDGIVNING, ACCEPTERER KGN IKKE NOGEN ANSVAR OVER FOR NOGEN KUNDE, VIRKSOMHED ELLER TREDJEPART FOR SKADER ELLER TAB SOM OPSTÅR AF BRUG AF NOGEN TJENESTER.

5.4 HVIS KGN EFTER SIN VALG MENER, AT DEN AF NOGEN GRUND IKKE ØNSKER AT FORTSÆTTE MED AT LEVERE NOGEN ELLER ALLE TJENESTERNE, KAN DET FJERNES VED AT GIVE EN MÅNEDS VARSEL UDEN AT VÆRE FORPLIGTET TIL AT RETURNERE NOGEN.

LOV

6.1 DENNE AFTALE SKAL VÆRE STYRET AF OG KONSTRUERET I OVERENSSTEMMELSE MED LOVENE I
DET FORENEDE KONGERIGE I FORBINDELSE MED ENHVER JURIDISK TRANSAKTION ELLER PROCEDURE, DER OPSTÅR AF DENNE AFTALE, UNDERLADER HVER PARTER UGENkaldeligt DET FORENEDE KONGERIGES JURISDIKTION.[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]