Firmaregistrering i Hong Kong + Bankkonto i Schweiz

Til at begynde med, lad os huske den tidligere finansielle krise på Cypern. Alle bankaktiviteter gik i stå på grund af regeringens inkompetence og landets afhængighed af EU. Hver iværksætter oplevede en smertefuld stagnation af kapital på bankkonti. Virksomheder mistede hundreder og tusindvis af euro, da deres forretningsaktiviteter frøs. Søfartøjer kastede deres ankre, og overskuddet smeltede langsomt men støt væk som luft…

Virksomheden tolererer ikke økonomiske forsinkelser. Hvis de opstår, er det tid til at genoverveje dine aktiviteter eller de partnere, du arbejder med. Et offshore-selskab, der er registreret i Hong Kong, kombineret med en virksomhedskonto, der er åbnet i en schweizisk bank, ville være kraftfulde instrumenter til at støtte dig under alle omstændigheder.

Et offshore-selskab i Hong Kong

Et offshore-selskab i Hong Kong + en virksomhedskonto i Schweiz

De, der ønsker at minimere chancen for at lide sådanne tab, leder efter en pålidelig mulighed for at diversificere deres midler. En god løsning ville være at registrere et offshore-selskab i Hong Kong eller flytte det til denne blomstrende asiatiske destination. 

Den anden del af vores omfattende service er en virksomhedsbankkonto i Schweiz. Dette er en jurisdiktion, der faktisk skabte de finansielle servicestandarder, som aftvinger respekt i sig selv. Muligheden er særlig interessant i betragtning af det ekstremt høje sikkerhedsniveau og de schweiziske bankers status/omdømme.

Lad os gå videre til den praktiske del af proceduren. På dette stadium vil vi trin for trin overveje, hvordan man registrerer et offshore-selskab med begrænset ansvar i Hong Kong og åbner en virksomhedskonto i en schweizisk bank for det. Hvis du er 18 år eller derover, har du ret til at registrere en fuldgyldig virksomhed, der giver dig mulighed for at drive lovlige forretningsaktiviteter i og udenfor Hong Kong.

Stiftelse af et offshore-selskab i Hong Kong:

 • en særskilt juridisk enhed
 • ejernes begrænset ansvar
 • en stabil struktur
 • proceduren for at rejse kapital og overføre ejerskab er lettere sammenlignet med andre forretningsstrukturer, såsom private virksomheder og partnerskaber

skiltOFFSHORE SELSKAB GRATIS EKSPERT KONSULTATION

om hvilken jurisdiktion der er bedst for
din virksomhed, foretrukne skattesystem,
virksomhedsstruktur.

Sådan registreres et offshore-selskab i Hong Kong

Det første og vigtigste trin er din hensigt om at registrere et offshore-selskab (Ltd) i Hong Kong og åbne en virksomhedskonto i Schweiz (for at erstatte Cypern, for eksempel) – og alt det inden for én omfattende service . Hvis ja, kontakt os på kgn@kgn.dk for professionel rådgivning om stiftelse af et offshore-selskab i Hong Kong og åbning af en virksomhedskonto i en schweizisk bank.

Det næste trin er at underskrive en aftale med vores virksomhed om levering af konsulenttjenester, så du kan starte virksomhedsregistreringsprocessen og begynde at indsamle dokumenter til en solid bank i Schweiz. Alle ydelser er naturligvis fortrolige. Hvis kunden ønsker det, er vi klar til at give ham mulighed for at kontrollere hvert trin i proceduren, men du kan lige så godt stole på vores erfarne eksperter og lade dem gøre arbejdet for dig.

Prisen for tjenesten er 7090 EURO. Den forudbetalte servicepakke inkluderer:

 • Udførelse af dokumenter
 • Offentlige gebyrer
 • Produktion af segl
 • Registrering af offshore-selskabets juridiske adresse i Hong Kong
 • Sekretærens tjenester
 • Udarbejdelse af et notariseret sæt dokumenter, der kræves for at åbne en konto i en schweizisk bank
 • Overførsel af en pakke med dokumenter certificeret af en notar fra Hong Kong til den schweiziske bank

Når du har betalt gebyret, er vi i gang med at udarbejde alle de nødvendige dokumenter. Vores eksperter udarbejder en del af de officielle papirer, og det er op til dig at afhente den anden (sørg for, at du har underskrevet formularerne, hvis det kræves af reglerne). Når denne fase er afsluttet, sender du os din pakke, der kræves for at registrere et offshore-selskab, vi tilføjer de dokumenter, vi har udarbejdet, og overfører hele sættet til Hong Kong. Dokumenter, der er nødvendige for at åbne en virksomhedskonto i en schweizisk bank, kræves senere.

Pakke med dokumenter til virksomhedsregistrering:

 • Ansøgning om virksomhedsregistrering
 • Firmanavn. Vi anbefaler at forberede 2-3 ekstra optioner, hvis den vigtigste afvises.
 • Det registrerede kontor . Som standard tilbyder vi registrering på vores Hong Kong-kontoradresse (postkassemuligheden er forbudt i henhold til Hong Kongs selskabslovgivning). 
 • En kort beskrivelse af de forretningsaktiviteter, der vil blive udført af dit offshore-selskab i Hong Kong . Du skal kortfattet beskrive din virksomheds aktiviteter. Disse kan omfatte handel (detailhandel, engros), levering af tjenester (specificer hvilke), investering osv.
 • Nærmere oplysninger om aktionærer, direktører og sekretær.
 • Medlemmers/deltageres hæftelser .
 • Størrelsen af ​​selskabets autoriserede kapital ved registrering . Standardaktiekapitalen for et Hongkong-selskab er 10.000 HKD (10.000 aktier à 1 HKD hver). Du kan kun betale for én andel, altså 1 HKD.
 • Antallet af aktier ejet af stifterne . Et Hong Kong-selskab kan kun have registrerede aktier. Ihændehaveraktier er forbudt.

Derudover skal du bruge:

 • Kopi af stiftelsesoverenskomst og vedtægter. Disse dokumenter vil blive udarbejdet af vores professionelle registrator, som beskæftiger sig med registrering af virksomheder i Hong Kong.

Personlige dokumenter for ikke-residenter (aktionærer og direktører i et offshore-selskab i Hong Kong) :

 • En notariseret kopi af et udenlandsk pas (et internt pas accepteres ikke som bevis på din identitet)

Du kan støde på en notar, der siger, at han ikke attesterer en kopi af passet. I dette tilfælde skal du bestille en oversættelse fra en edsvoren oversætter og sy den sammen med en kopi af originalen, og derefter bekræfte den hos notaren. Notaren kan selv anbefale den nærmeste edsvorne oversætter.

 • Bevis for bopælsadresse (forsyningsregninger)

Vær opmærksom på, at dokumentet ikke må være ældre end 3 måneder på det tidspunkt, hvor pakken af ​​dokumenter indsendes for at inkorporere et offshore-selskab i Hong Kong, og det skal også være oversat til engelsk og notariseret. Eller det kan være en notariseret oversættelse af det civile pas til engelsk (hovedsiden med billedet og din underskrift samt siden med adressen).

 • Et anbefalingsbrev fra banken

Personlige dokumenter for beboere (aktionærer og direktører i et offshore-selskab i Hong Kong):

 • En kopi af Hong Kongs identitetskort

Personlige dokumenter om selskabsaktionærer og direktører (kopier af moderselskabets registreringsdokumenter):

 • Inkorporeringsbevis
 • Memorandum & vedtægter
 • Selskabets øvrige selskabsdokumenter

Husk at give notariseret oversættelse til engelsk for hvert dokument!

Bemærk venligst, at et offshore-selskab kan inkorporeres i Hong Kong på fjernbasis. Du behøver ikke spilde din tid på et besøg i Hong Kong (medmindre du vil). Men hvis du ønsker at kontrollere hvert trin i registreringsprocessen personligt, kan vi give dig denne mulighed!

Når alle dokumenter er indsamlet, vil vi kontrollere dem omhyggeligt. Hvis ingen problemer identificeres, begynder den praktiske registreringsfase.

Grundlæggende krav til en virksomhed i Hong Kong:

 • Mindst 1 (én) aktionær, der kan være en fysisk person eller en juridisk enhed, resident eller ikke-resident
 • Mindst 1 (én) direktør, der kan være en fysisk person eller en juridisk enhed, hjemmehørende eller ikke-resident

Bemærk venligst, at mindst én direktør for et offshore-selskab i Hong Kong skal være en fysisk person!

 • Selskabssekretær i Hongkong (kun bosiddende i Hongkong)

Bemærk blå

Opmærksomhed! Oplysningerne om direktørerne, aktionærerne og sekretæren for et offshore-selskab i Hong Kong gives til selskabsregistret og offentliggøres!

Processen med at inkorporere et offshore-selskab i Hong Kong tager i gennemsnit kun et par arbejdsdage. På den sidste fase modtager du bekræftelse på vellykket registrering. Vi sender dig et sæt dokumenter udstedt af Companies Registry og Hong Kong Inland Revenue Department. Disse dokumenter vil sikre lovligheden af ​​virksomhedens aktiviteter som juridisk enhed.

Bekræftelsesdokumenter, som du modtager i papirudgave:

 • Inkorporeringsbevis , der udstedes én gang på stiftelsesstadiet
 • Business Registration Certificate , som årligt udstedes af Hong Kong Inland Revenue Department
 • Memorandum & vedtægter
 • Certificate of Shares, det vigtigste dokument fra et offshore-selskab i Hong Kong, der indeholder oplysninger om antallet af selskabsaktier, deres fordeling blandt aktionærer og navnene på aktionærerne
 • Formular NC1 (en registreringsformular med et selskabsregistreringsmærke), et bekræftelsesdokument, hvor virksomhedsoplysninger registreres (se nedenfor)
 • Registreret kontoraftale om levering af en juridisk adresse underskrevet af direktøren for et offshore-selskab i Hong Kong på den ene side og registreringsagenten, der angiver en juridisk adresse, på den anden side
 • Referat af første direktørmøde – beslutninger om udnævnelse af den første direktør, sekretær, accept af selskabets hovedsegling, fordeling af aktier, udnævnelse af en sekretær og godkendelse af den juridiske adresse
 • Bestyrelsesregister
 • Register over medlemmer

Dataene indeholdt i formular NC1:

 • Navn på offshore-selskabet i Hong Kong
 • Juridisk adresse
 • Registreret sekretær (navn og adresse)
 • Den første direktør, hans bopælsadresse og pasoplysninger
 • Aktiekapital, fordeling af aktier blandt aktionærer, oplysninger om aktionærer (navne, pasoplysninger, bopælsadresser)

Du bør også modtage et sæt firmasegl:

 • Den vigtigste er en metalforsegling med en konveks overflade og påskriften “Common Seal”, der skal bruges på vigtige dokumenter (aktiebevis, ejendomshandler, generel fuldmagt)
 • Et plastforsegling er et stempel med ordene “For og på vegne af [virksomhedens navn]”
 • Den autoriserede underskrift sættes på kontrakter, fakturaer og andre kommercielle dokumenter. Dette segl bærer underskrift af den person, der handler på vegne af virksomheden. Det kan være en direktør eller anden bemyndiget person, der handler på grundlag af en bestyrelsesbeslutning eller en fuldmagt.
 • En lille rund plastforsegling (indeholder firmanavnet) har ingen retskraft og sættes på almindelige dokumenter, for eksempel postkvitteringer. Det er nogle gange også sat på fakturaer.

Bemærk blå

Efter at vi har registreret dit offshore-selskab i Hong Kong, sender vi dig en pakke med originale dokumenter til den adresse, du har angivet med kurerpost eller overfører dem til dig under dit personlige besøg i Hong Kong (kurerposttjenester er underlagt et særskilt gebyr )!

Omkostningerne ved at inkorporere et offshore-selskab i Hong Kong

Servicens eksklusive status bliver ofte begrundelsen for en betydelig prisstigning. Men vi anser ikke denne tilgang for rigtig, da vi forventer et langsigtet samarbejde og foretrækker at danne en venlig (loyal) kundebase. Bliv derfor ikke overrasket over, at beløbene nedenfor er relativt beskedne.

Bemærk venligst, at den angivne pris ikke tager højde for risici for force majeure eller virkningen af ​​andre faktorer, der vil kræve en stigning i mængden af ​​juridisk arbejde og som følge heraf yderligere omkostninger.

Det omtrentlige omkostningsniveau (i alt 2.640 USD):

 • Registrering af et offshore-selskab i Hong Kong (inklusive statsafgifter, udarbejdelse af selskabsdokumenter og fremstilling af segl) – USD 1.200
 • Registreret sekretærservice (overførsel af dokumentation opkræves yderligere) – USD 350 pr. år
 • Registreret (juridisk) adresse – USD 350 om året
 • Oprettelse af virksomhedens Significant Controller Register – USD 350
 • En repræsentant, der fører og opdaterer registret over væsentlige controllere – USD 390 pr. år

Statsgebyrer og obligatoriske tjenester et år senere (USD 1.635 i alt):

 • Det statslige gebyr for fornyelse af virksomhedsregistreringen – USD 300
 • Indsendelse af en årsrapport om virksomhedsstrukturen for et offshore-selskab i Hong Kong – USD 235.
 • Ydelser af virksomhedens registrerede sekretær – USD 350 pr. år
 • Angivelse af en lovlig (registreret) adresse (udgifterne til posttjenester er ikke inkluderet) – USD 350 pr.
 • En repræsentant, der fører og opdaterer registret over væsentlige controllere – USD 390 pr. år

Åbning af en virksomhedskonto hos CIM Bank (Schweiz)

Dette er den anden del af den omfattende service, hvis levering begynder umiddelbart efter, at offshore-selskabet er blevet indlemmet i Hong Kong. Vi sender et sæt notariserede kopier af offshore-selskabets originale dokumenter til CIM Bank (Schweiz).

Bemærk venligst, at du skal bruge yderligere dokumenter for at kunne åbne en virksomhedskonto i banken:

 • Dokumenter, der beviser, at du har ret til at underskrive på vegne af dit offshore-selskab, der er registreret i Hong Kong (vedtægter, fuldmagt)
 • Personlige dokumenter til alle begunstigede og underskrivere. Hvis du er den eneste fysiske person, der underskriver kontoansøgningsformularen, og du også er den eneste retmæssige ejer, har du kun brug for ét sæt dokumenter.

Processen med at åbne en virksomhedskonto for et offshore-selskab i Hong Kong hos CIM Bank (Schweiz) er meget enkel. Proceduren tager ikke mere end 12 hverdage i gennemsnit, hvilket er en god indikator for en solid bank i Schweiz. Men det er vigtigt at forstå, at CIM Bank ikke er en “tilfældig” bank i nogen offshore-jurisdiktion, men en solid finansiel institution. Derfor bør dokumenterne for åbning af en konto udarbejdes så ansvarligt som muligt.

CIM Bank (Schweiz)

I denne pakke af tjenester (relateret til stiftelse af offshore-virksomheder i Hong Kong og åbning af en konto for det hos Bank of Switzerland), ønsker vi at tilbyde dig tjenesterne fra CIM Bank, en privat finansiel institution med hovedkontor i Genève. Bankens hovedaktiviteter omfatter finansiel formueforvaltning, internationale betalinger og overførsler, åbning af foliokonti, handel med aktier og obligationer, valuta, online handel, kreditkort, markedsundersøgelser og analyser.

Vi anbefaler at være opmærksom på:

 • Hjemmebanktjeneste . CIM Bank bruger det til at sikre kommunikation med kunder 24/7 non-stop fra hvor som helst i verden. Tjenesten giver dig mulighed for at kontrollere løbende konti, udføre internationale transaktioner og overvåge alle operationer på dine konti.
 • Hver kunde hos CIM Bank i Schweiz modtager en personlig leder (Privat Banker).
 • Konti i flere valutaer understøttes.

Hovedstadier af åbning af en virksomhedskonto for et offshore-selskab i Hong Kong med CIM Bank (Schweiz)

Den vigtigste fase er registreringen af ​​et offshore-selskab i Hong Kong, som burde være overstået nu – med vores hjælp. Hvis ja, er det tid til at overveje at åbne en virksomhedskonto hos CIM Bank (Schweiz). Pakken med virksomhedsdokumenter er på vores hænder nu, så vi vil helt flytte vores fokus på kontoåbning.

Nøglestadier:

 • Udarbejdelse af en udvidet pakke af dokumenter, udfyldelse af formularer
 • Kontrol og attestering af dokumenter af klienten
 • Afsendelse af en komplet pakke af dokumenter, der kræves for at åbne en virksomhedskonto til CIM Bank (Schweiz)

Og nu er det tid til, at vi skal have tålmodighed og vente lidt. En virksomhedskonto åbnes normalt inden for cirka 2 uger (hvis vi kun tæller hverdage med).

Husk, at hvis du er interesseret i at åbne en konto i flere valutaer, skal du have en videokonference med lederen af ​​CIM Bank (Schweiz), som overvejer din sag (hvis du vælger et fjernåbningsformat)!

Så snart du modtager bekræftelse på, at en konto i flere valutaer er blevet åbnet for dit offshore-selskab i Hong Kong, skal der foretages en indledende indbetaling:

 • Minimumsbeløbet er 20.000 EUR
 • Hvis du betaler et bankgebyr for at åbne en virksomhedskonto for en virksomhed i Hong Kong (150 EUR), vil minimumsindbetalingsbeløbet blive reduceret til 10.000 EUR

Reglerne for CIM Bank (Schweiz) giver ikke mulighed for en indefrysning. Det er kun beløbet på forsikringspolicen (USD 1.000), der kan spærres, men det vil blive returneret til dig, efter du har lukket kontoen.

Priser for åbning og vedligeholdelse af en virksomhedskonto for et offshore-selskab hos CIM Bank (Schweiz):

 • Det er gratis at åbne en virksomhedskonto (eller 150 EUR, se ovenfor)
 • Kontovedligeholdelse – CHF 120 på kvartalsbasis
 • Vedligeholdelse af postservice – CHF 100 om året
 • Korrespondance – CHF 100 om året (hvis relevant)
 • Elektroniske banktjenester er gratis
 • 1 betalingskort – gratis
 • Overholdelse af gebyrer – CHF 400 pr. år (hvis relevant)
 • Administrative gebyrer – CHF 500 om året
 • Kontolukning – CHF 300
 • Registreringen af ​​et offshore-selskab i Hong Kong og åbningen af ​​en virksomhedskonto for det hos CIM Bank (Schweiz) er bemærkelsesværdige instrumenter til at drive international forretning. For mere information, kontakt os venligst på e-mail kgn@kgn.dk.

Kontaktformular Hong Kong

Kontakt os pr. telefon +45 70231422, email kgn@kgn.dk eller nedenstående Kontaktformular
 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.