Kan du drive forretning gennem en offshore trust?

Åben et offshoreselskab , en bankkonto, en offshore trust eller en fond med støtte fra vores fagfolk! Vi er en international hjemmeside, hvor indbyggere i enhver stat kan modtage tjenester på lige vilkår!

Når det kommer til at beskytte ikke kun fysiske aktiver, men hele virksomheden, overvejer mange iværksættere muligheden for at drive en juridisk enhed gennem en offshore trust.

Det er selvfølgelig mere almindeligt at bruge en offshore trust på individuel basis – for at beskytte penge, arv, fast ejendom osv. Det er dog muligt at bruge tillid til at beskytte dine forretningsstrukturer. Ved at bruge denne mulighed vil du ikke officielt have bemyndigelse til at administrere virksomhedsaktiver og vil ikke være ansvarlig over for kreditorer og domstole som den reelle ejer af virksomheden.

Stiftelse af Selskaber over hele verden

Hvordan fungerer en virksomhedsfond, hvor er det bedste sted at åbne den for en udlænding, og hvordan bruger man kompetent dette juridiske værktøj til at uddelegere beføjelser til at administrere dine aktier i en virksomhed? Vi vil overveje alle disse spørgsmål mere detaljeret i denne artikel. Derudover står vores eksperter altid klar til at give dig praktisk assistance.

Bemærk blå

For hurtigt at registrere en offshore-trust eller fond for aktivbeskyttelse og forretningsstyring, kontakt vores eksperter og få alle de nødvendige tjenester hurtigt, sikkert og på favorable vilkår!

skiltTRUSTS & FOUNDATIONS GRATIS KONSULTATION

på offshore-strukturer og jurisdiktioner , der bedst opfylder dine mål for beskyttelse af aktiver.

Hvad er en erhvervsdrivende fond?

Med hensyn til dens struktur og type af formueforvaltning ligner en virksomhedsvirksomhed trust en individuel. Den væsentligste forskel ligger i typen af ​​ejendom, der overføres til trust management og oftest kontrolleres fuldstændigt af administratoren. Hvis der i en individuel trust er tale om finansielle opsparinger, bankkonti, fast ejendom og arv, så bruges selskaber eller andele i virksomheder i en virksomhedsfond som overførte aktiver.

I sin kerne er en virksomhedstrust en juridisk aftale mellem en begunstiget eller flere begunstigede (grundlægger/begunstiget ejer eller flere reelle ejere af virksomheden) og en administrator.

Afhængigt af tillidsstrukturtypen kan forretningsindkomststyring kontrolleres af virksomhedsejere eller udelukkende af en administrator. I sidstnævnte tilfælde er niveauet for aktivbeskyttelse maksimalt og sikrer virksomhedens adskillelse fra sine ejere på lovgivningsniveau.

Hvordan fungerer en handelsfond?

For at skabe en forretningstillid og beskytte virksomhedens aktiver mod ekstern påvirkning og indgreb, indgår de reelle ejere af virksomheden en tillidserklæring med en administrator.

Betingelserne for at oprette en tillid er detaljeret beskrevet i erklæringen. Den indeholder alle beføjelser og pligter for en administrator, som er delegeret retten til at administrere/disponere/profitere af en juridisk enheds aktiver eller udføre andre handlinger.

Når vilkårene er aftalt, underskriver trust-ejeren/-er erklæringen, og administratoren får en tillidspligt til at handle i trustbegunstigedes bedste interesse.

Reference:

 • Trustee – en person eller en enhed, der ejer rettighederne og kontrollerer forretningsandelen i tillidsstrukturen.
 • Tillidens gyldige varighed – kan etableres efter aftale mellem parterne eller være ubegrænset, men ikke mere end 99 år i henhold til verdens love. I det første tilfælde overføres forretningsinteresser til trustbegunstigede, når trustaftalen ophører. I det andet tilfælde kan overskuddet fordeles over generationer, hvilket også bør tages i betragtning ved indgåelse af Erklæringen – du skal angive, hvor ejendommen går hen efter udløbsdatoen.
 • Business trust – en virksomhedsstruktur med ret til at udføre forretningstransaktioner og opnå økonomisk overskud til fordel for sine begunstigede.
 • Business trust begunstiget – det kan være én person eller flere begunstigede på én gang. I en familievirksomhed kan modtagerne også være arvinger. Men oftest er erhvervstillidsmodtagere investorer og/eller aktionærer.
 • Formål med at skabe en virksomhedstillid – skatteoptimering, adskillelse af virksomhedsejerskab, beskyttelse af aktiver mod retssager og kreditorer.

Bemærk blå

Funktioner af tillidsretlig beskyttelse kan variere fra jurisdiktion til jurisdiktion, hvilket bør undersøges omhyggeligt på forhånd. Nevis Trust er en af ​​de mest pålidelige muligheder, hvis registrering er tilgængelig med støtte fra vores eksperter.

Typer af virksomhedsfonde

Hvad er typerne af virksomhedsfonde, og hvordan påvirker dette beskyttelsen af ​​modtagernes aktiver? Vi vil forsøge at forstå dette problem så detaljeret som muligt og give dig en idé om trusts for business og deres funktioner.

Grantor offshore business trust

Det forudsætter, at offshore-trustgen er oprettet og kontrolleret af den samme person, der overfører aktiver til den og uddeler overskud. Det kaldes også en simpel trust og hører til kategorien tilbagekaldelig. En administrators beføjelser i en sådan struktur er meget begrænsede.

Ulemperne ved en sådan trust er indlysende – bevillingsgiver og trust behandles ikke som separate skatteenheder. Derfor vil trustindkomsten blive beskattet. Og den direkte forbindelse mellem bosætteren og trusten eliminerer praktisk talt beskyttelsen af ​​modtagerens privatliv og ejendom.

Simpel offshore-trust

Det ligner grantor-tillid, men har flere forskelle. Forvalteren fordeler indtægter mellem de begunstigede, men kun inden for rammerne af de midler, der modtages fra aktiviteter. Hovedstolen placeret i trusten kan ikke udloddes. Simple trusts er forbudt at give velgørende donationer, og modtagere er forpligtet til at betale skat af enhver indkomst, de modtager fra trusten.

Kompleks offshore virksomhed trust

Dette er en trust, hvor det er lovligt tilladt at akkumulere indkomst, foretage andre uddelinger end indkomst, give donationer til velgørende formål og modtage velgørende bidrag. Ligesom simple trusts skal komplekse indsende selvangivelser og kan trække visse udgifter fra.

Underkategorier af en sådan virksomhedsfond er:

 1. Akkumuleringsfonde bruges blandt andet til forretningsplanlægning og akkumulering af overskud i fonden. Indkomst kan opbevares i trusten, indtil begunstiget opnår den juridiske ret til at disponere over ejendommen eller fordeles mellem begunstigede (aktionærer, investorer) efter administratorens skøn. En akkumuleringsfond administreres normalt af kurator, som selv bestemmer, hvordan overskuddet skal fordeles, men tager altid hensyn til ejerens anbefalinger (baseret på et anbefalingsbrev).
 2. Fixed business trust er en struktur, hvor kategorien af ​​begunstigede-modtagere af indkomst er forudbestemt. Samtidig har de begunstigede ejendomsret inden for friværdirammen (equitable title), som er kuratorens forpligtelse til at fordele indtægter i forhold til det fastsatte hierarki eller efter andre kriterier.
 3. Offshore diskretionær trust – kompleks trust, hvor forvaltningen af ​​kapital og overskud udelukkende varetages af administratoren. Denne struktur indebærer fleksible rammer gennem et ønskebrev fra virksomhedsejeren, som giver råd om, hvordan man bedst håndterer de aktiver, der overføres til trust management. I henhold til loven (og for inspektionsorganer) bestemmer administratoren i en skønsmæssig trust kredsen af ​​begunstigede og fordeler efterfølgende indkomst efter deres skøn. Samtidig har stifteren og begunstigede (aktionærer) ingen juridisk tilknytning til det selskab, der er overført til trustledelsen. Dette udelukker muligheden for at præsentere dem for krav og kreditforpligtelser.

Bemærk blå

En skønsmæssig kompleks trust under administratorens fulde kontrol er det højeste niveau af beskyttelse, der tilbydes af offshore trusts, herunder Nevis trusts. Brug vores eksperters råd og få et komplet udvalg af tjenester til at etablere forretningstillid på nøglefærdig basis.

Fordele og ulemper ved virksomhedsfonde

I betragtning af en trust som et værktøj til at beskytte virksomhedsaktiver og opnå overskud, bør alle juridiske teser, såvel som positive og negative sider, tages i betragtning. For eksempel er Nevis trading trust anerkendt som et af de sikreste og mest produktive værktøjer, hvilket kan understreges af sådanne fordele som:

 • Forretningstrust – Nevis overholder alle FATF-anbefalinger og har samtidig udviklet sin egen lovgivningsramme for at beskytte trusters og deres begunstigedes interesser. Nevis trust vil have tillid til verdensmarkedet, og offshore-virksomheder kan frit bruge europæiske bankkonti uden frygt for at blokere dem.
 • Handelstrust til Nevis bør også tages i betragtning, når du overfører din virksomhed til en trust. Opbygning af forretningsforbindelser og etablering af handelsforbindelser, især for verdensklasse virksomheder inden for eksport/import og produktion af varer/tjenester, afhænger af, hvem der skal lede virksomheden og hvorfra. Samtidig vil hverken aktionærer eller investorer blive afspejlet i selskabets selskabsdokumentation, hvis ledelse i henhold til trustloven overgår til en kurator. På denne måde kan indvirkningen af ​​sanktioner på handelsrelationer undgås, hvilket er en af ​​de åbenlyse fordele ved en erhvervstillid.
 • Fortrolighed og juridisk beskyttelse af offshore-truster – Nevis kan med sine juridiske rammer blive en uigennemtrængelig fæstning for dine aktiver. Nevis accepterer ikke udenlandske domme til fuldbyrdelse. For at fremsætte krav mod trusten og modtageren skal kreditorer og andre ansøgere gå en vanskelig vej. De skal komme til Nevis, betale et forskud på USD 100.000 og først derefter indgive et krav. Samtidig har de ingen garantier for en retssejr. Tværtimod, som praksis og statistikker viser, er sådanne sager med business trusts i Nevis endnu ikke blevet registreret.

Ulemperne ved offshore-virksomhedsfonde omfatter dyre vedligeholdelses- og forvaltningsproblemer. Men hvis der er aktiver at beskytte, vil trusten hjælpe med at løse problemet inden for lovens rammer.

Sådan stifter du en erhvervsdrivende fond

En virksomhedsfond er ikke altid det værktøj, du har brug for til din forretningsplanlægning. Det kan være tilstrækkeligt at oprette et offshore-selskab med begrænset ansvar (LLC), et partnerskab eller bruge en anden virksomhedsform.

Under alle omstændigheder, før du tager de afgørende skridt til at registrere en trust, råder vi dig til at rådføre dig med vores fagfolk, som vil levere en række tjenester:

 • at vælge et land til registrering af en virksomhedsfond i overensstemmelse med kundens opgaver og mål
 • dannelse af tillid med et komplet sæt dokumenter og lanceringen af ​​en offshore-struktur
 • åbning af erhvervskonti i banker, NEO-banker eller betalingssystemer i verden
 • udarbejdelse af dokumenter, oversættelse, apostille og andre måder at legalisere på
 • professionel officerstjeneste for et offshore-selskab, ydelser fra en kurator, advokat mv.

Kontakt os og få detaljeret rådgivning om offshore-forretningsfonde!

Kontaktformular

Kontakt os på tlf. +45 70231422, eller email kgn@kgn.dk, eller nedenstående Kontaktformular, så kontakter vi dig snarest muligt, med henblik på en drøftelse af din sag.

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.