Stiftelse av Erhvervsdrivende Fonde

Hva er en Business Foundation?

I motsetning til selskaper er kommersielle stiftelser juridiske enheter som ikke har noen aksjonærer, partnere eller eiere av noe slag. De er generelt etablert for å realisere målene til grunnleggeren (enkeltperson eller selskap). Ved etablering av Erhvervsdrivende Fonde skilles fondets eiendeler fra stifterens eiendeler.

De aller første stiftelsesmodellene ble implementert under Romerriket etter kirkens edikt, en periode da stiftelser ble dannet for å møte behovene til samfunnet, ikke enkeltpersoner eller familier.

I moderne tid har bruken av fundamenter blitt demonstrert i Vest-Europa på 1920-tallet for å forvalte arven av eiendommer i velstående Lichtenstein. Dermed kunne kongefamiliene i denne historisk nøytrale staten beskytte sin rikdom i krigstid. Siden den gang har stiftelser blitt populære over hele verden, og i dag er det mange stiftelser spredt fra Østerrike til Holland, Panama, Seychellene, Isle of Man og mange flere.

Ønske fra stiftelsens stiftere er behandlet i stiftelsens vedtekter eller regler, som leveres sammen med stiftelsesregistreringsdokumentene. Generelt angir disse vilkårene grunnleggende formål, forutsatt at disse formålene er rimelige og gjennomførbare, lovlige og i samsvar med de etiske og juridiske mandatene til offentlig politikk. Begunstigede trenger ikke nevnes direkte i dette dokumentet.

Fond kan opprettes for en forhåndsbestemt periode eller på ubestemt tid; de er satt opp for veldedighet, for å realisere familiemål og i noen tilfeller av kommersielle årsaker. Grunnleggende mål kan til og med være «blandet» – altså til fordel for et individ eller en gruppe, for en enkelt sak eller en kombinasjon av flere.

Stiftelser er et viktig verktøy å vurdere når man planlegger for fremtidig eierskap av familie- eller forretningseiendeler, og spesielt når det ikke er noen mulighet til å etablere en stiftelse.

Stiftelser ligner på selskaper i flere henseender, men gir også aktivabeskyttelse og muligheten til å fortsette eierskapet til eiendeler som normalt leveres av truster.

Vanlige årsaker til å opprette stiftelser:

Stiftelser kan skreddersys for å møte behovene til enkeltpersoner, grupper eller familier (som overføring av eiendeler fra en generasjon til den neste);

Stiftelser lar enkeltpersoner konsentrere eierskapet til eiendeler rundt om i verden på ett sted;
Verdipapirfond er et viktig verktøy for eiendeler og for kapitalgevinstformål i forskjellige land over hele verden;

Stiftelser gir formuebeskyttelse – enten det er kommersielt, politisk, finansielt eller familierelatert;
Stiftelser hjelper til med å diktere arvevilkår på en måte som reflekterer individuelle ønsker og ikke i henhold til lokale lover eller relevant arvelovgivning i hans/hennes fødselssted ;
Stiftelser beskytter konfidensialiteten til informasjon –
for eksempel trenger ikke navn på grunnleggere eller personer som vises i registreringsdokumentasjonen sendes inn for dokumentasjon i offentlige registre;
Stiftelser bidrar til å opprettholde kontroll over selskaper og andre juridiske enheter;
Stiftelser skiller stemmerettighetene fra de økonomiske fordelene som produseres av eiendelen;
Stiftelser er en måte å realisere filantropiske og veldedige mål;
Fundamenter er en måte å vedlikeholde kunstsamlinger på.

Type eiendeler beskyttet av midler:

Type eiendeler beskyttet av midler:
Aksjer og opsjoner i private og kommersielle selskaper
Investeringsportefølje
Materielle eiendeler og åndsverk
Bankinnskudd
Livsforsikring
Ytterligere eiendeler
Stiftelseskontorinnehavere:
Grunnlegger – som nevnt personen som skaper stiftelsen og dikterer dens mål;
Styre – I likhet med et bedriftsstyre forvalter stiftelsesstyret stiftelsens eiendeler og arbeider for å realisere dens mål. Rådet kan være et individ eller en gruppe;
Protector / Enforcer – (i noen stiftelser er denne utnevnelsen ikke obligatorisk) – beskytteren skal ta rimelige skritt for å sikre at rådet faktisk jobber til fordel for stiftelsen og dens sak(er)
Mottaker – mottakeren kan som nevnt være en person eller gruppe.

Kontaktskjema Fonde

Kontakt oss pr telefon +45 70231422, e-post kgn@kgn.dk eller kontaktskjemaet nedenfor

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.