Stiftelsen av selskaper i Nederland

nederlandsk selskap. nederlandsk offshore-selskap. Stiftelse av selskaper i Nederland.

KGN har spesialisert seg på å etablere selskaper i Nederland og åpne bankkontoer.

Nederlandske selskaper – nøkkelaspekter

Virksomhetstyper for internasjonal handel, investeringer og skatteplanlegging

Netherlands BV (Besloten Vennootschap) – Privat aksjeselskap

Holland CV (Coóperatieve Vennootschap) – kommandittselskap

BV (Besloten Vennootschap) – Privat aksjeselskap
CV (Coóperatieve Vennootschap) – kommandittselskap
BV (Besloten Vennootschap) – Privat aksjeselskap

Netherlands BV (Besloten Vennootschap) – Privat aksjeselskap

Aksjekapital

Minste autoriserte aksjekapital er EUR 0,01 og aksjekapitalen kan være pålydende i hvilken som helst valuta.

Tilgjengelige andelsklasser

registrerte aksjer.

Ihendehaver aksjer

Ikke tillatt.

Begrensninger på handel

Bankvirksomhet, forsikring, forsikring, gjenforsikring, fondsforvaltning, kollektive investeringsordninger, trust management, tillitsmannsskap er ikke tillatt.

Registrert bosted kreves

Hvert nederlandsk selskap må ha et registrert kontor i Nederland.

Regissører

Et nederlandsk selskap (BV) krever minst én direktør. Direktøren kan være av hvilken som helst nasjonalitet og trenger ikke å være nederlandsk bosatt, men flertallet av styremedlemmene må være bosatt i EU. Bedriftsdirektører er tillatt.

Aksjonærer

Et nederlandsk selskap (BV) krever minst én aksjonær.

Offentlig tilgjengelige poster

Ingen.

Nominerte aksjonærer og nominerte styremedlemmer

Tillatt.

Lokalisering av møter for ledere og medlemmer

Siden 2012 kan det årlige aksjonærmøtet også holdes utenfor Nederland. Men for å lage noe innhold, ville det være greit å holde møtet i Nederland hvis den andre tilstedeværelsen i Nederland er minimal.

Personlig tilstedeværelse kreves

Ingen.

Skatt

20 % for skattbar inntekt inntil 200 000 EUR 25 % for skattbar inntekt over 200 000 EUR

Utbytte skal inkludere en kildeskatt på 15 %.

Adgang til dobbeltbeskatning

Nederland er part i mer enn 100 dobbeltbeskatningsavtaler.

Krav til registrering av kontoer

Ja.

Krav om å levere årsoppgave

Ja.

Revisjonskrav

Det er ikke noe generelt krav om revisjon. Mindre selskaper er ikke pålagt å få revidert regnskapet.

betalingsmåter

Euro.

Utvekslingskontroll

Ingen.

Språket i navnet

latinske alfabetet.

Begrensede ord

Ord som «Assurance», «Bank», «Building Society», «Royal», «Ttrust Company», «Trustee Company» osv. vil kreve begrunnelse.

Navn på et selskap

Ordene «Besloten Vennootschap» eller «BV» må være en del av navnet på ethvert nederlandsk selskap (BV).

På tide å innlemme

En uke.

Nederlandske selskapsformasjonspriser (BV)

CV (Coóperatieve Vennootschap) – kommandittselskap

Holland CV (Coóperatieve Vennootschap) – kommandittselskap

Aksjekapital

Ikke brukbar.

Begrensninger på handel

Bankvirksomhet, forsikring, forsikring, gjenforsikring, fondsforvaltning, kollektive investeringsordninger, trust management, tillitsmannsskap er ikke tillatt.

Registrert bosted kreves

Hvert nederlandsk selskap må ha et registrert kontor i Nederland.

Medlemmer

Et nederlandsk selskap (CV) krever minst to medlemmer. Medlemmet kan være av hvilken som helst nasjonalitet og trenger ikke å være nederlandsk bosatt. Bedriftsmedlemmer er tillatt.

Offentlig tilgjengelige poster

Ingen.

Nominerte aksjonærer og nominerte styremedlemmer

Tillatt.

Plassering av styre- og aksjonærmøter

Siden 2012 kan det årlige aksjonærmøtet også holdes utenfor Nederland. Men for å lage noe innhold, ville det være greit å holde møtet i Nederland hvis den andre tilstedeværelsen i Nederland er minimal.

Personlig tilstedeværelse kreves

Ingen.

Skatt

Skattemessig gjennomsiktig.

Adgang til dobbeltbeskatning

Nederland er part i mer enn 100 dobbeltbeskatningsavtaler

Krav til registrering av kontoer

Ja.

Krav om å levere årsoppgave

Ja.

Revisjonskrav

Det er ikke noe generelt krav om revisjon. Mindre selskaper er ikke pålagt å få revidert regnskapet.

betalingsmåter

Euro.

Utvekslingskontroll

Ingen.

Språket i navnet

latinske alfabetet.

Begrensede ord

Ord som «Assurance», «Bank», «Building Society», «Royal», «Ttrust Company», «Trustee Company» osv. vil kreve begrunnelse.

Navn på et selskap

Ordene «Coóperatieve Vennootschap» eller «CV» må være en del av navnet på ethvert nederlandsk selskap (CV).

På tide å innlemme

En uke.

Registreringsavgifter for nederlandske selskap (CV)

har du spørsmål? Trenger du råd?

Send inn en forespørsel eller be om en konfidensiell.

Hvorfor velge KGN?

Vi har hjulpet bedriftseiere siden 1996

Vårt fokus er å inkorporere din virksomhet

Vi gjør en kompleks prosess rask og enkel

Vi samarbeider tett med selskapsregistrene for å garantere tjenesten vår

Raskeste offshore-selskaper og kontoer – De mest konkurransedyktige prisene over hele verden

Tjenester knyttet til nederlandsk selskapsdannelse

KGN tilbyr følgende tjenester knyttet til nederlandsk selskapsdannelse

nederlandsk selskapsdannelse

nederlandsk selskapsdannelse

Registrert kontor og agenttjenester i Nederland

Nederlandsk selskapssekretærtjenester

Nominert aksjonær / nominert styremedlem

Åpne bankkontoer i Nederland

Full nederlandsk selskapsadministrasjon

Postadresse i Nederland

Varemerkeregistrering

Interessert i nederlandsk selskapsdannelse?KGN | Nederlandsk selskap | Nederlandsk selskapsdannelse | Nederlandsk selskapsdannelse | Stiftelsen Holland Company

Tags: nederlandsk selskapsdannelse | selskapsstiftelse i Nederland | Nederland selskapsdannelse | Nederland selskapsdannelse | åpne et selskap i Nederland | selskapsdannelse i Nederland