Stiftelsesselskap på Kypros

Stiftelsesselskap på Kypros

Selskapsdannelse på Kypros er attraktiv fordi Kypros er medlem av EU. Samtidig er selskapsskatten kun 12,5 %. Dette er imidlertid ikke aktuelt for virksomheter hvor styring og kontroll skjer fra utlandet. Disse selskapene er fritatt for beskatning på Kypros.

Firmanavnet må slutte med «Limited» eller «Ltd.» (ingen annen suffiks er tillatt) og må godkjennes av Registrar of Companies og Official Receiver Department. Denne prosedyren tar vanligvis 2 til 4 virkedager.

SELSKAPSNAVN

AKSJONÆRER

Antall aksjonærer i et selskap kan være fra 1 til 50. En aksjonær kan være en fysisk eller juridisk person av enhver nasjonalitet. Detaljer om aksjonærer som navn, adresse og nasjonalitet er en del av den offentlige posten; imidlertid kan de benytte seg av en forvaltertjeneste ved å utnevne en forvalteraksjonær, som vi kan tilby i kraft av en avtale eller tillitserklæring mot et rimelig gebyr. HOVEDSTAD

Det er ingen minimums- eller maksimumskrav til aksjekapital i et privat aksjeselskap på Kypros. For praktiske formål anbefales det imidlertid at selskaper stiftes med en minimumsaksjekapital på €1000 fordelt på 1000 aksjer à €1 hver.

MEMORANDUM OG VEDTEKTER

For å registrere et selskap må det utarbeides notat og vedtekter som sendes til selskapsregisteret. og stiftelsesdokumentet angir hvilke aktiviteter selskapet kan drive, og vedtektene angir reglene for selskapets interne styring.

DIREKTORER OG SEKRETÆR

Kypriotiske selskaper ledes og kontrolleres av styret. Et selskap må ha minst én direktør. Det er ingen begrensning på nasjonaliteten til styremedlemmer, og både fysiske og juridiske personer kan være styremedlemmer i et kypriotisk selskap.

Ledelse og kontroll av virksomheten bestemmer virksomhetens skattemessige status. Det er derfor vanlig at flertallet av direktørene er kypriotiske innbyggere. I dette tilfellet anses selskapet skattemessig hjemmehørende på Kypros.

Detaljer om styremedlemmer er en del av den offentlige posten; vårt selskap kan imidlertid tilby en nominert direktør om nødvendig for et rimelig gebyr.

Bedriftssekretæren kan enten være en enkeltperson eller en juridisk person og er ansvarlig for administrative forhold knyttet til selskapet.

REGISTRERT KONTOR

Hvert selskap må ha hjemsted og adresse på Kypros som må registreres og oppdateres på registrarens kontor.

KONTORER PÅ KYPROS

Et Kypros aksjeselskap kan operere fra utlandet eller ha et fullverdig kontor på Kypros. Det er visse regler og prosedyrer som må oppfylles dersom selskapet ønsker å etablere et fullverdig kontor på Kypros.

MØTER

Bedriftsmøter trenger ikke holdes på Kypros.

REGISTRERINGSTID

Prosessen tar vanligvis mellom 2 og 3 uker; Imidlertid kan det bli bedt om akuttbehandling.

REGISTRERING AV VEDLIKEHOLDSBETALINGER

Fra det andre året er det gjentakende vedlikeholdsgebyrer på €600 (eksklusive årsavgift og mva, hvis aktuelt). Disse inkluderer:

Levering av bosted og folkeregistrert adresse
Tildeling av bedriftssekretær
Merk: Fra juni 2011 må alle selskaper som er registrert på Kypros betale en årlig statlig skatt innen 30. juni hvert år (uavhengig av stiftelsesdato). Denne avgiften på €350 må anses som god og for at firmanavnet skal oppbevares i registeret som føres av registraren.

SKATT

I henhold til kypriotiske skattelover anses selskaper å være skattemessig hjemmehørende på Kypros hvis ledelsen og kontrollen av selskapet er på Kypros og beskattes med 12,5 % av overskuddet. Ikke-hjemmehørende selskaper er imidlertid ikke underlagt kypriotisk skatt, forutsatt at ledelsen og kontrollen av selskapet utøves utenfor Kypros og at selskapet ikke har noen inntekt på Kypros. Det skal bemerkes at i slike tilfeller kan det hende at selskapet ikke drar nytte av det kypriotiske nettverket for dobbeltbeskatning.

Kypros har inngått dobbeltbeskatningsavtaler med over 60 land over hele verden.

REVISJON OG REGNSKAP

Et kypriotisk aksjeselskap må sende inn reviderte regnskaper til lokale skattemyndigheter og avdelingen for selskapsregisteret og offisiell mottaker. Selskapsloven krever at et selskap fører korrekt regnskap i samsvar med International Accounting Standards (IAS). Første rapporteringsperiode kan være inntil 18 måneder fra stiftelsesdato, deretter skal det utarbeides regnskap årlig. Det kreves utnevnelse av en kypriotisk revisor.

Våre tjenester inkluderer:

Navnekontroll og godkjenning
Utfylling av stiftelsesdokumenter hos registraren for selskaper
Registreringsskjemaer
Betaling av statlig tegningsskatt på den autoriserte kapitalen opp til € 1000
Levering av bosted og folkeregistrert adresse i ett år
Tildeling av bedriftssekretær for ett år
Registrering hos Kypros skatteavdeling og innhenting av et kypriotisk skattenummer
Gummistempel
Merk: Hvis du søker om en forretningsbankkonto utenfor Kypros, må du bestille et komplett sett med firmadokumenter.

Nødvendige DOKUMENTER:

Gi følgende dokumenter til alle styremedlemmer, aksjonærer, reelle eiere og autoriserte underskrivere:

Attestert kopi av gyldig pass.
Original eller bekreftet kopi av strømregning for strøm, vann, varme/kontoutskrift (som bekreftelse av bostedsadresse, datert innen tre måneder).
Original eller bekreftet kopi av Bankreferansebrev (datert innen tre måneder).
I tilfeller der aksjonærer og/eller styremedlemmer er selskapsorganer, fravikes fullt sett med selskapsdokumenter og sertifikat for god anseelse (for selskaper registrert mer enn ett år).
VIKTIG MERKNAD: LISENSERBARE FORRETNINGSAKTIVITETER

Hvis du utfører en aktivitet uten den nødvendige lisensen eller tillatelsen utstedt av en relevant myndighet i noen jurisdiksjon, vil ikke KGN Services være i stand til å hjelpe deg med inkorporering eller opprettelse av bankkonto i forbindelse med slik ulisensiert aktivitet

Lisenserbare aktiviteter inkluderer, men er ikke begrenset til: levering av finansielle tjenester som involverer handel / megling av valuta, finansielle og råvarebaserte derivater og andre verdipapirer; å tilby investeringsråd til publikum; forsikring og bank; drift og administrasjon av kollektive investeringsordninger og verdipapirfond; betalingsbehandlingstjenester; pengeveksling, pengeoverføring eller pengemegling; kapitalforvaltning; trygge varetektstjenester; spill, spill og lotterier.

Kontakt oss hvis du trenger hjelp til å lisensiere ditt finans-, Forex-megler- eller spillselskap.

FRAKTKOSTNADER

Forsendelse av forretningsdokumenter eller banksett til destinasjonen krever en ekstra avgift og legges automatisk til bestillingen din ved bestilling. Fraktkostnader for internasjonale budtjenester beregnes automatisk avhengig av geografiske soner.

 

Kontaktskjema Kypros

Kontakt oss på tlf. +45 70231422, eller e-post kgn@kgn.dk, eller kontaktskjemaet nedenfor, så kontakter vi deg så snart som mulig for å diskutere saken din.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.