Nødlidende virksomheder

Overdragelse af nødlidende virksomheder

business-lawyer

Ved overdragelse af nødlidende virksomheder er det helt essentielt, at overdragelsen sker på den rigtige måde, da du ellers kan ifalde ansvar over for virksomhedens kreditorer. I tilfælde af at en virksomhed kommer i økonomiske vanskeligheder, er det vigtigt, at likvidationen af ​​virksomheden sker på den rigtige måde, således at ledelsen ikke pådrager sig et ansvar over for kreditorerne. Der er flere forskellige løsningsforslag til dette.

Denne artikel sætter fokus på den situation, hvor man ikke længere ser en mulighed for at fortsætte driften af ​​virksomheden under den nuværende ledelse og derfor ønsker at aflevere virksomhedens aktiver og/eller aktiviteter.

Denne overdragelse kan ske til et datter- eller søsterselskab, men virksomheden kan også overdrages til en helt tredje og ekstern køber.

Overdragelse til et datter- eller søsterselskab

Anvendes datterselskabsmodellen – også kaldet dropdown-modellen – overføres den nødlidende virksomheds sunde aktiver og aktiviteter til et datterselskab.

Vær særlig opmærksom

Generelt er der nogle forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du vælger at overdrage virksomhedens aktiver og aktiviteter ved hjælp af en af ​​ovenstående muligheder.

Overdragelsedragelse til andre

I begge de førnævnte modeller overføres den nødlidende virksomheds aktiver og aktiviteter til en virksomhed med tilknytning til den nødlidende virksomhed. Det er naturligvis også en mulighed at overdrage virksomheden til en helt tredje og ekstern part.

Vurdering

Der skal lægges særlig vægt på værdiansættelsen af ​​de aktiver, der overdrages til et søsterselskab eller til tredjemand ved salg.

Overdragelse til et datter- eller søsterselskab

Anvendes datterselskabsmodellen – også kaldet dropdown-modellen – overføres den nødlidende virksomheds sunde aktiver og aktiviteter til et datterselskab. Datterselskabet kan være en eksisterende virksomhed, ligesom det kan være en nystiftet virksomhed. Kendetegnet for et datterselskab er, at moderselskabet, det vil sige det nødlidende selskab, ejer mere end halvdelen af ​​aktierne/aktierne og dermed har en afgørende indflydelse. I denne konstruktion betyder det nødlidende selskabs status som moderselskab, at selskabet modtager aktier/aktier fra datterselskabet som betaling for overdragelsen af ​​formuen, i stedet for en kontant købesum.

Formålet med denne model er at skabe grundlag for et efterfølgende salg af datterselskabet. Herefter kan kreditorerne i det nødlidende selskab betales med købesummen for moderselskabets aktier (aktier/aktier) i datterselskabet.

Hvis søsterselskabsmodellen vælges, er første trin i processen det samme som i datterselskabsmodellen. Der foretages også en overførsel af den nødlidende virksomheds sunde aktiver og aktiviteter. Hvor det karakteristiske for datterselskabet er, at den kriseramte virksomhed har afgørende indflydelse, er søsterselskabet derimod på lige fod med den kriseramte virksomhed. Begge virksomheder har også samme ejergruppe her. I modsætning til datterselskabet skal søsterselskabet dog betale for de overførte aktiver og aktiviteter.

Søsterselskabsmodellen har til formål at indbringe en kontant købesum, som efterfølgende kan bruges til at betale kreditorerne.
I begge de førnævnte modeller overføres den nødlidende virksomheds aktiver og aktiviteter til en virksomhed med tilknytning til den nødlidende virksomhed. Det er naturligvis også en mulighed at overdrage virksomheden til en helt tredje og ekstern part.

Formålet med overdragelsen til tredjemand er, som ved søsterselskabsmodellen, at indbringe en kontant købesum, der kan bruges til at betale selskabets kreditorer.Generelt er der nogle forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du vælger at overføre virksomhedens aktiver og aktiviteter ved hjælp af en af ​​ovenstående muligheder. Der er et overordnet krav om, at kreditorerne ikke må stilles ringere efter overdragelsen af ​​virksomheden.

De nævnte løsningsmodeller er udtryk for det, der under ét kaldes udenretslig rekonstruktion. Rekonstruktionen sker således uden for det system, der anvendes til intern retslig rekonstruktion.

Det betyder, at virksomhedsoverdragelsen ikke er beskyttet mod virksomhedens kreditorer, hvilket betyder, at enhver kreditor kan gøre et krav gældende undervejs. Endvidere er virksomheden ikke beskyttet mod udlæg eller indgivelse af konkursbegæring.

Vurdering

Der skal lægges særlig vægt på værdiansættelsen af ​​de aktiver, der overdrages til et søsterselskab eller til tredjemand ved salg. Ved virksomhedens overdragelse skal der foretages en vurdering, hvorefter købesummen fastsættes.

Både et søsterselskab og en ekstern tredjepart skal betale for de overførte aktiver og aktiviteter. Den korrekte pris fastsættes ud fra, om den nødlidende virksomhed er i drift, eller om den måske ikke længere er det. Hvis virksomheden er i drift på tidspunktet for overdragelsen, skal formuen og aktiviteterne opgøres til den værdi, de kunne have indbragt i den igangværende virksomhed. Et sådant salg vil altid give den bedste pris og vil derfor komme kreditorerne til gode. Er dette derimod ikke muligt, da virksomheden ikke længere har en løbende drift, skal formuen opgøres til markedsprisen på overdragelsestidspunktet.

Det er vigtigt, at aktiverne værdiansættes og overføres til den korrekte pris, da det sikrer, at formuen ikke blot forsvinder fra det nødlidende selskab og dermed kommer kreditorerne til skade.

Sker overdragelsen til et datterselskab, bevares selskabets værdier automatisk inden for selskabsstrukturen, idet det nødlidende selskab beholder værdien af ​​aktiverne og aktiviteterne, men nu kun som ejerandele i datterselskabet. På den måde forsvinder værdierne ikke fra virksomheden til ugunst for kreditorerne.

Kontakt os pr. telefon +45 70231422, email kgn@kgn.dk eller nedenstående Kontaktformular

Kontaktformular Nødlidende Virksomheder

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.