Panama-selskaber og bankkonti

Republikken Panama er en globalt populær jurisdiktion til at drive alle slags forretninger og er anerkendt som det bedste land til at starte en virksomhedsenhed. Vi vil tage dig gennem de grundlæggende trin til registrering af en virksomhed i Panama.

Læs om Panama-selskaber og bankkonti: seneste nyheder

Panama kan have fået et omdømmet hit med Panama Papers, men det er nu oppe at køre igen. Det er velkendt som “bedstemoren til alle skattely”, der har været i offshore-branchen siden 1929. Selv i dag er der langt flere offshore-forretninger i Republikken Panama end i det meste af Caribien tilsammen.

Panama

I 2019 er Panama, der er placeret som nummer 11, et af verdens 20 bedste lande, der tiltrækker de mest globale investeringer rangeret af Verdensbanken.

Ifølge Global Finance Magazine’s dateret oktober 2019 steg strømmen af ​​udenlandske direkte investeringer til Panama med 21 %. Ifølge internationale eksperter var landet i stand til at rykke flere point op i den globale FDI-rangering takket være et rekordstort antal fusioner og opkøb.

Etabler et selskab i Panama. En juridisk enhed kaldet Sociedad Anónima

Selskaber i Panama kaldes Sociedad Anónima, hvilket betyder “Anonymt aktieselskab” eller “Anonymt aktieselskab”. Panamas virksomheder har status som en juridisk enhed, og er de mest populære virksomheder, som panamanske, udenlandske forretningspersoner og investorer registrerer i landet.

Virksomheder i Panama bruges til mange forskellige formål. Når du inkorporerer en enhed, bør du i selskabsdokumenterne anføre så mange typer af forretninger, som et selskab kan beskæftige sig med som muligt, selvom selskabet faktisk kun deltager i nogle af dem.

Disse kan være formål som: erhvervelse og ejerskab af aktiver, skatteplanlægning, investering, kommercielle eller industrielle operationer, aktivbeskyttelse og transaktionsplanlægning inden for store finansielle besiddelser.

skiltOFFSHORE SELSKAB GRATIS EKSPERT KONSULTATION

om hvilken jurisdiktion der er bedst for din virksomhed, foretrukne skattesystem, virksomhedsstruktur.

De vigtigste fordele og krav til etablering af Sociedad Anónima i Panama

 • En udlænding kan eje 100% af aktierne i et panamansk selskab. Der er ingen begrænsninger på grundlæggerens nationalitet og ingen bopælskrav.
 • Højt niveau af datasikkerhed for den reelle ejer og virksomhedens aktionærer. Professionelle direktører kan bruges officielt.
 • Det mindste krævede antal aktionærer i et selskab er én (1) person (fysisk eller juridisk).
 • Der er ingen krav til størrelsen af ​​virksomhedens indbetalte aktiekapital (USD 10.000 er standard)
 • Fravær af statskontrol over virksomhedskapital.
 • Hver virksomhed skal have en registreret agent i landet.
 • Udnævnelse af en registreret agent for virksomheden (officiel repræsentant for forkyndelse af juridiske dokumenter) er påkrævet.
 • Virksomhedens stifter er ikke forpligtet til at være til stede ved registreringen af ​​et panamansk selskab. Registreringsproceduren kan udføres på grundlag af en fuldmagt leveret af stifteren til et lokalt advokatfirma, eller ved at bruge nominerede. Virksomheden kan registreres inden for 5 til 7 hverdage. Under hensyntagen til åbningen af ​​en virksomhedsbankkonto i Panama og opnåelse af de nødvendige licenser, der gør det muligt for virksomheden at operere lokalt, kan den nødvendige tid til hele registreringsprocessen strække sig til 6 til 7 uger.

Første skridt mod at oprette et panamansk selskab

 1. Stifteren skal indgå kontrakt med KGN eller med en privat advokat. Advokaten vil være den officielle juridiske repræsentant for virksomheden, bemyndiget til at repræsentere det over for de offentlige myndigheder i Panama.
 2. Selskabets aktionærer skal fremlægge passende KYC- og due diligence-dokumenter.
 3. Det er nødvendigt at udarbejde selskabsledelsesreglerne, dvs. vedtægterne, som skal fremlægges af en advokat for en notar.
 4. Virksomhedens stiftelsesdokumenter vil blive registreret hos det panamanske virksomhedsregister.
 5. Derefter vil registreringsbeviset for den juridiske enhed (virksomheden) blive registreret hos de lokale myndigheder.
 6. Hvis virksomheden har til hensigt at drive forretning i Panama, vil der blive opnået en relevant licens til virksomheden (i henhold til forretningsprofilen), således at forretningsenheden vil være i stand til at drive kommerciel drift. Dette er ikke nødvendigt for holdingselskaber eller dem, der kun driver forretning uden for Panama.
 7. En virksomhedsbankkonto vil blive åbnet hos en bank i Panama (dette er valgfrit, da virksomhedskonti kan være både panamansk og udenlandsk).
 8. Minimumsindbetaling skal placeres på firmakontoen.

Definition af selskabets navn

Ved registrering af et panamansk selskab skal stifteren indsende mindst tre (3) firmanavne. Dette skyldes, at det navn, der præsenteres til registrering, ikke altid opfylder kravene til unikhed. Registret har været i drift siden 1929, så som du kan forestille dig, er der allerede taget mange gode navne. 

Fremmedord kan bruges i navnet, men følgende ord eller deres forkortelser skal bruges: Sociedad Anónima (SA), Corporation (Corp.) eller Incorporation (Inc.). Navnet kan også være officielt registreret med oversættelser på forskellige sprog, hvilket effektivt giver virksomheden forskellige identiteter.

For et firmanavn er det forbudt at bruge ord, der kan forbinde en virksomhed med en statslig instans, hvilket i sidste ende vil vildlede forbrugerne. Sådanne forbudte ord omfatter: Tillid, Fond, Finans, Bank, Forsikring og andre.

Selskabsaktionærer i Panama

Aktionærerne eller ejerne af aktier i et selskab er dets ejere. Et selskabs ejerskabsniveau afhænger af størrelsen af ​​kapitalandele i selskabet, dvs. antallet af aktier købt af hver aktionær.

Et Panama-selskab kan være organiseret af en eller flere aktionærer, som kan være enkeltpersoner eller juridiske enheder. Et vigtigt aspekt ved selskabet er, at aktionærerne har begrænset juridisk ansvar. Det betyder, at de er ansvarlige for virksomhedens gæld og for dets ledelsesbeslutninger i henhold til mængden af ​​investeret kapital.

I tilfælde af et eneaktionærselskab kan banken, når du åbner en bankkonto, kræve, at du indsender en række yderligere dokumenter for at bekræfte identiteten af ​​den ultimative reelle ejer.

I henhold til de nye internationale krav til bankgennemsigtighed skal personoplysninger om selskabets aktionærer, når de åbner en virksomhedsbankkonto, videregives til banken.

Moderne selskaber må ikke udstede ihændehaveraktier. Hvis et ældre selskab tidligere har udstedt ihændehaveraktier, vil de fleste banker, og højst sandsynligt slet ingen banker, åbne en virksomhedsbankkonto for et sådant selskab. Den eneste løsning er at ændre selskabets vedtægter for at fjerne retten til at udstede ihændehaveraktier.

Corporation Law of Panama – Law 32 giver aktionærer følgende rettigheder:

 • Aktionærer kan foretage eventuelle ændringer i vedtægterne.
 • De kan frit råde over en del af eller alle virksomhedens aktiver.
 • Med aktionærernes samtykke kan der ske opløsning af selskabet, fusioner og opkøb.
 • Aktionærer kan udnævne og afsætte bestyrelsesmedlemmer i selskabet, bortset fra de ledige stillinger, som følger af retten til at udpege medlemmer af bestyrelsen.
 • Aktionærer beslutter, om de vil anvende aktiver som sikkerhed for at garantere betalinger til tredjemand (hvis denne ret er fastsat i vedtægterne).

Autoriseret kapital i en virksomhed i Panama

Den autoriserede eller aktiekapital i et selskab i Panama er det beløb, der er aftalt mellem aktionærerne, som er angivet i stiftelsesoverenskomsten som selskabets aktiekapital i den indledende fase af stiftelsen.

Om nødvendigt kan den autoriserede kapital i et panamansk selskab ændres op eller ned til enhver tid. Normalt erklærer virksomheder den mindste autoriserede kapital på 10.000 amerikanske dollars, der kan udtrykkes i enhver valuta.

En sådan autoriseret kapital er opdelt i antallet af 100 aktier á 100 USD hver. I mellemtiden er selskabet ikke forpligtet til at betale aktiekapitalen. Samtidig skal de, hvis selskabet udsteder aktier, nødvendigvis betales af aktionærerne.

Størrelsen af ​​aktiekapitalen kan i høj grad påvirke bankens vilje til at låne ud til virksomheden. Derfor, hvis en virksomhed i Panama har til hensigt at få et lån eller kredit fra en bank i løbet af sin virksomhed, skal størrelsen af ​​dens aktiekapital være ret relevant. Ingen bank vil påtage sig risikoen for at yde lån, hvis størrelsen af ​​selskabets aktiekapital er utilstrækkelig.

Bestyrelsen for et panamansk selskab

Bestyrelsen er personer udpeget af aktionærerne til at udføre administrative funktioner og til i fællesskab at kontrollere og lede selskabet.

Bestyrelsesmedlemmer vælges eller afsættes ved bekræftelse af de stemmeberettigede aktionærer ved hjælp af selskabets udestående aktier.

Minimumsantallet af direktører er tre (3). Disse personer kan være af enhver nationalitet og kan være fysiske eller juridiske personer.

Tilstedeværelsen af ​​panamanske statsborgere i bestyrelsen forenkler virksomhedens registreringsprocedure betydeligt, såvel som at opnå forskellige licenser eller åbne en bankkonto, hvis det ønskes.

Bestyrelsen kan udarbejde vedtægter for virksomhedsledelsen og indarbejde dem i vedtægterne (medmindre det oprindeligt er forbudt af aktionærerne, hvilket er præciseret i vedtægterne).

Medlemmer af bestyrelsen er ikke ansvarlige for selskabets forpligtelser og gæld, men hæfter fuldt ud personligt eller solidarisk for forpligtelser pålagt dem af aktionærerne eller for svigagtig insolvens.

Det vil sige, at direktører kan holdes ansvarlige for følgende:

 • Manglende økonomisk effektivitet, hvilket afspejles i kapitaliseringen af ​​selskabets aktionæraktiver.
 • Utilstrækkelig bogføring i virksomheden.
 • Kvaliteten af ​​at vedligeholde optegnelser, der beviser den sande tilstand af udbyttet anmeldt af selskabet.
 • Ukorrekt udførelse af direkte pligter, kendskab til overtrædelse af Panama-loven eller selskabsvedtægter eller vedtægter og overtrædelse af beslutninger truffet på generalforsamlinger for selskabets aktionærer.

Den årlige generalforsamling af aktionærer kan afholdes fysisk eller eksternt ved online videokonference i ethvert land. Stedet for generalforsamlingen fastsættes i vedtægterne.

Hvis dette ikke er nævnt i vedtægterne, afholdes aktionærmødet i Panama. Såfremt mindst en af ​​selskabets aktionærer samtidig ikke kan deltage i generalforsamlingen i fjernformat, må et sådant møde ikke afholdes.

Registreret agent og juridisk repræsentant for virksomheden, bosiddende i Panama

Hver panamansk virksomhed skal have en officiel juridisk repræsentant og en registreret agent. Den juridiske repræsentant kan være enhver person af enhver nationalitet, mens den registrerede agent skal være en panamansk praktiserende advokat med licens fra staten eller et panamansk advokatfirma. Hvor Offshore Pro Group registrerer Panama-selskaber, bruger vi som standard vores interne advokatfirma som registreret agent.

Når du opretter et panamansk selskab, er deltagelse af en registreret agent et lovkrav. Det er den registrerede agent, der vil modtage forkyndelse af eventuelle juridiske dokumenter på vegne af virksomheden, såsom retssager.

Juridisk eller skattemæssig virksomhedsadresse i Panama

Et af de vigtigste minimumskrav i panamansk lov for virksomhedsregistrering i Panama er, at virksomheden skal have en juridisk adresse i landet. Denne adresse er registreret hos det panamanske skattekontor. Det er sædvanligt at bruge adressen på den registrerede agent advokat eller advokatfirma.

Denne juridiske adresse vil også modtage officielle meddelelser til virksomheden fra landets offentlige myndigheder. Hvis virksomheden holder sin ledelse uden for Panama, kan denne juridiske adresse være den juridiske adresse på virksomhedens registrerede agent.

Samtidig med de skrappere internationale regler om gennemsigtighed, og for at en panamansk virksomhed ikke fejlagtigt anses for at være en shell-virksomhed, kan den have et fysisk virksomhedskontor i landet med det lokale servicepersonale. På denne måde vil virksomheden i Panama opfylde alle regler for økonomisk substans og vil være i stand til at bekræfte sin reelle tilstedeværelse i jurisdiktionen.

Åbning af en virksomhedskonto for en panamansk virksomhed

Åbning af en virksomhedskonto er den sidste fase af den fuldstændige registrering af et selskab i Panama. Panamas banker er nogle af de mest pålidelige og sikre institutioner i verden. Der er omkring 80 internationale banker i landet, blandt dem er verdens mest kendte enheder.

Bankkrav for at åbne en konto i Panama kan variere betydeligt fra en bank til en anden. De fleste vil kræve den fysiske tilstedeværelse af underskriverne og reelle ejere i Panama, men et betydeligt antal banker tillader nu fjernåbning, især på grund af Covid-19-pandemien.

For at åbne en virksomhedskonto for en virksomhed skal du udarbejde følgende dokumenter:

 1. Farvekopier af pas fra virksomhedsdirektører, aktionærer og personer, der har adgang til virksomhedens bankkonto.
 2. Farvekopi af Panamas Company Certificate of Incorporation.
 3. Farvekopi af selskabets vedtægter og alle ændringer hertil.
 4. To referencebreve fra de eksisterende banker fra selskabets direktører og aktionærer. (Nominerede direktører har altid bankreferencer til rådighed)
 5. To professionelle anbefalingsbreve fra partnere, der skal indsendes på virksomhedens brevpapir med kontaktoplysninger på den enhed, der leverer tjenester til virksomheden. Disse skal helst være udstedt af advokater eller revisorer.
 6. Et anbefalingsbrev fra banken til en eksisterende juridisk enhed, som blev brugt af ansøgeren til at åbne en konto forud for etableringen af ​​et selskab i Panama.
 7. Bevis for oprindelse af midler og forretningsdrift. Indlevering af regnskaber om indkomst og påløbne tab for selskabet og dets aktionærer. Hvis midlerne er af udenlandsk oprindelse, skal disse dokumenter apostilles.
 8.  Baggrundsinformation, der beskriver forretningen og arten af ​​dens operationer, herunder anslået månedlig mængde af finansielle transaktioner (estimatet skal foretages for de næste 8 måneder), kunder og større leverandører.
 9.  Bankansøgningsskemaer til åbning af en virksomhedskonto fra hver person, der er autoriseret til at bruge virksomhedskontoen.

For at åbne en grundlæggende virksomhedskonto for din virksomhed, skal du fremvise så mange dokumenter fra listen ovenfor som muligt. Men hvis du har svært ved at præsentere noget fra listen, kan du altid tale med din KGN-konsulent om, hvilke alternativer der er acceptable. Når kunderne er gennemsigtige, ærlige og fleksible, kan der altid findes en løsning, hvis der mangler et dokument.

Registrer et selskab i Panama

Virksomhedsregistrering i Panama giver udenlandske investorer mulighed for at drage fordel af de skattemæssige og juridiske fordele ved aktivbeskyttelse i jurisdiktionen. Et Panama-selskab er det bedste instrument til at foretage investeringer, både i Panama og som et knudepunkt for at komme ind på markederne i andre latinamerikanske lande.

Vores erfarne eksperter vil rådgive dig om alle aspekter af at drive forretning i Panama, og vil hjælpe dig med alle nødvendige dokumenter. Tøv ikke med at booke en gratis konsultation. Du er velkommen til at sende os en e-mail på kgn@kgn.dk, så vender vi tilbage til dig med det samme.

Kontaktformular

Kontakt os på tlf. +45 70231422, eller email kgn@kgn.dk, eller nedenstående Kontaktformular, så kontakter vi dig snarest muligt, med henblik på en drøftelse af din sag.

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.