Selskabsstiftelse i Hong Kong

Selskabsstiftelse i Hong Kong

 

 

JURIDISK FORM

Der er ingen ‘offshore’ lovgivning i Hong Kong. Alle virksomheder henhører under den samme lovgivning – Hong Kong Company Ordinance – uanset om de driver forretning lokalt eller ‘offshore’.

For at gøre forretninger i Hong Kong kan man oprette et enkeltpersonforetagende, et partnerskab eller registrere sit eget firma, der er indarbejdet andetsteds som et oversøisk selskab i Hong Kong. Den mest almindelige form for forretningsenhed i Hong Kong er imidlertid det private aktieselskab, der begrænser aktionærernes ansvar til den tegnede kapital.

SELSKABSNAVN

Hongkongs private aktieselskaber skal bruge suffikset “Begrænset” til at betegne begrænset ansvar. Følgende navne kræver licens til at blive brugt: “Bank”, “Forsikring”, “Forsikring”, “Genforsikring”, “Tillid”, “Trust”, “Besparelser”, “Royal”, “Asset Management”, “Fund Management” “,” Investeringsfond “,” Bygningsselskab “,” Municipalham “. Navne, der angiver enhver forbindelse til lokale, statslige eller nationale regeringer er generelt forbudt.

VARER FOR FORENING

Et selskab er stiftes i Hong Kong ved en registreringsanmeldelse, der indgives til selskabsregistret. Vedtægter og erklæring fra det stiftende medlem i NNC1 skal logges hos registret. Vedtægterne specificerer de aktiviteter, som virksomheden kan udøve, og reglerne for den interne ledelse af virksomheden. En meddelelse om hjemsted kræves også indgivet i NNC1 på tidspunktet for inkorporering. Der skal betales et forretningsregistreringsgebyr til Inland Revenue Department inden for 30 dage efter datoen for jubilæum for inkorporering og derefter hvert år derefter. Regeringsgebyret er $ 2.250 HK

AKTIONÆRER

Der kræves mindst en aktionær, hvilket kan være et individ eller et virksomhedsorgan. Detaljer om aktionærerne skal arkiveres og vises i den offentlige sag, men anonymitet kan bevares ved brug af nominerede aktionærer.

KAPITAL

I henhold til selskabsforordningen, kap. 32, virksomheder, der er etableret i Hong Kong og har aktiekapital, skal have en pålydende værdi, der tilskrives deres aktier. Dette repræsenterer det mindste beløb, hvorpå en aktie kan udstedes.

Virksomheder kan også i deres vedtægter erklære det maksimale beløb for aktiekapital, der kan udstedes af virksomheden (kravet om ‘autoriseret aktiekapital’).

Beløbet for overskydende emissionskurs for aktien over dens pålydende værdi betegnes som ‘aktiepræmie’. Under Cap. 32, er der begrænsninger for, hvordan et selskab kan håndtere aktiepræmien, og hvordan det skal regnskabsmæssigt behandles.

Som et resultat af migration til obligatorisk no-par er relevante koncepter som pålydende værdi, aktiepræmie og krav om autoriseret aktiekapital ikke længere nødvendige.

Et selskab vil have større fleksibilitet til at ændre sin aktiekapital i et miljø uden par. For eksempel vil et selskab være i stand til at aktivere sit overskud uden at udstede nye aktier og tildele og udstede bonusaktier uden at øge sin aktiekapital (afsnit 170 i det nye CO).

DIREKTORER OG SELSKABSEKRETÆR

Et Hong Kong-aktieselskab kræver mindst en direktør, der er en fysisk person. Detaljer om direktørerne vises i den offentlige fil, men anonymitet kan bevares ved brug af nominerede direktører. Der er ikke noget krav om at have residente direktører.

Alle Hong Kong-virksomheder, bortset fra børsnoterede selskaber, er forpligtet til at føre et ‘betydeligt register over controllere’, der vil indeholde ajourførte oplysninger om ejendomsret.

Hong Kong-registrerede virksomheder skal også have en sekretær, der kan være et virksomhedsorgan eller en person bosiddende i Hong Kong.

  • Kontakt os, hvis du er interesseret i vores nominee direktørtjenester.

REGISTRERET KONTOR OG SEKRETÆR

Hvert selskab, der er registreret i Hong Kong, skal have et hjemsted og adresse der, som skal meddeles selskabsregistret.

MØDER

Virksomhedsmøder behøver ikke afholdes i Hong Kong. En generalforsamling kan afholdes mere end et sted ved hjælp af enhver teknologi.

En årlig generalforsamling (AGM) skal afholdes en gang i hvert kalenderår inden for 9 måneder efter afslutningen af den regnskabsmæssige referenceperiode. En virksomhed behøver dog ikke have sin første generalforsamling før 18 måneder efter dens oprettelse. Et selskab kan undlade at afholde en generalforsamling, hvis alt, hvad der kræves eller er beregnet til at blive gjort på mødet, sker ved beslutninger.

Virksomheder kan undlade at holde AGM’er med enstemmig aktionærtilladelse.

INKORPORATIONSTID

Inkorporeringstid er normalt mellem 7 og 14 arbejdsdage.VEDLIGEHOLDSBETALINGSBETALINGER

Fra det andet år er der tilbagevendende vedligeholdelsesgebyrer. Disse inkluderer:

Levering af hjemsted / registreret adresse
Udbydelse af virksomhedssekretær
Udpeget repræsentant
Forretningsregistreringsattest

SKATTEFORHOLD

Hong Kong er et af de få lande i verden, der beskatter på territorial basis. Mange lande opkræver skat på et andet grundlag, og de beskatter en virksomheds verdensomspændende fortjeneste, inklusive overskud, der stammer fra en offshore-kilde. Hong Kong overskudsskat opkræves kun for overskud, der stammer fra en handel, erhverv eller virksomhed, der udøves i Hong Kong. Derfor betyder dette, at et selskab, der udøver en virksomhed i Hong Kong, men henter overskud fra en anden jurisdiktion, ikke er forpligtet til at betale skat i Hong Kong på disse overskud.

Hvis et Hong Kong-selskab har flere indkomststrømme, både fra og ud af Hong Kong-kilder, skal disse strømme være berettigede med bevis. For at kunne kræve skattefritagelse for offshoreindkomst:

Virksomhedens ledelse skal være placeret uden for Hong Kong.
Direktørerne / lederne / medarbejderne bør ikke komme til Hong Kong for at forhandle og underskrive kontrakter om forretningsforhold med Hong Kong-købere.
Virksomheden bør ikke vedligeholde noget operationelt kontor og lager i Hong Kong.
Virksomheden bør ikke ansætte noget personale i Hong Kong til at udføre virksomhedens jobopgaver der.
Hong Kong-indtægtsindkomst er i øjeblikket underlagt en beskatningsgrad på 16,5%.

REVISION OG REGNSKAB

Et Hong Kong-selskab skal føre regnskabsmæssige poster, som kan opbevares på den registrerede kontoradresse eller andetsteds efter bestyrelsens skøn. Hvert selskab skal udpege en revisor, der skal være medlem af HKIPA og have et praktiserende certifikat. Selvom der ikke er noget krav om at indgive regnskaber til selskabsregistret, er der et krav om at indgive regnskaber til skattemyndighederne. Der kræves et årligt gebyr til selskabsregistret inden for 42 dage efter datoen for inkorporeringsdagen og derefter hvert år derefter. Regeringens gebyr er HK $ 105.

Vores tjenester inkluderer :

Navnekontrol og godkendelse
Udfyldning af inkorporeringsdokumenter med selskabsregistret
Et standard sæt originale virksomhedsdokumenter
Betaling af regeringsgebyret
Levering af registreret agent og adresse i et år
Udbydelse af virksomhedssekretær i et år
Udpeget repræsentant
Gummistempel
Bemærk: Hvis du ansøger om en virksomheds bankkonto, skal du bestille et komplet sæt virksomhedsdokumenter med apostille, når kontoen åbnes uden for Hong Kong.

DOKUMENTER, der kræves :

Angiv følgende dokumenter til alle direktører, aktionærer, fordelagtige ejere og autoriserede underskrivere:

Notariseret kopi af gyldigt pas.
Original eller certificeret kopi af brugsregning / kontoudtog (som verifikation af boligadresse, dateret inden for tre måneder).
Original eller bekræftet kopi af bankreferencebrev (dateret inden for tre måneder).
I tilfælde, hvor aktionærer og / eller direktører er virksomhedsorganer, fuldt  sæt virksomhedsdokumenter og certifikat for god status (for virksomheder, der er registreret mere end et år).

VIGTIGT BEMÆRK: LICENSPLIGTIGE FORRETNINGSAKTIVITET

Hvis du udfører nogen aktivitet uden den krævede licens eller tilladelse, der er udstedt af en relevant myndighed i nogen jurisdiktion, vil KGN Services ikke være i stand til at hjælpe dig med selskabsstiftelsen eller bankkontooprettelsen i forbindelse med sådan ulicenseret aktivitet.

Licenspligtige aktiviteter inkluderer, men er ikke begrænset til: levering af finansielle tjenester, der involverer handel / mægler i valuta, finansielle og råvarebaserede afledte instrumenter og andre værdipapirer; at tilbyde investeringsrådgivning til offentligheden; forsikring og bankvirksomhed; drift og administration af kollektive investeringsordninger og gensidige fonde; betalingsbehandlingstjenester; pengeudveksling, pengeoverførsel eller pengemægling; kapitalforvaltning; sikker forvaringstjenester; spil, spil og lotterier.

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til licens til dit økonomiske, Forex mægler- eller spilfirma.

FRAGT OMKOSTNINGER

Forsendelse af virksomhedsdokumenter eller banksæt til din destination kræver et ekstra gebyr og tilføjes automatisk til din ordre under kassen. Forsendelsesomkostninger for internationale budtjenester indstilles automatisk afhængigt af geografiske zoner.

Kontaktformular Hong Kong

Kontakt os pr. telefon +45 70231422, email kgn@kgn.dk eller nedenstående Kontaktformular

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.