Stiftelse af selskaber i Cypern

Stiftelse af selskaber i Cypern

Cypern

KGN har specialiseret sig i  stiftelse af selskaber i Cypern.,

Virksomhedsstiftelsesproceduren i Cypern er ens for alle forretningsenheder, idet den har en enkel og ligetil struktur. Proceduren for selskabsstiftelse i dette land omfatter udarbejdelse af vedtægter og andre dokumenter, der kræves for stiftelse af et cypriotisk selskab , såsom underskrifter, paskopier, formularer osv.

Hurtige fakta
Typer af virksomheder Anpartsselskab, Aktieselskab, Cypern-partnerskab, Selskabsansvar efter aktier, Klub, Ikke-rentabelt selskab
Minimum aktiekapital for LTD Company 1 aktie af €1
Minimum antal aktionærer for aktieselskab 1
Tidsramme for inkorporeringen omkring 5 arbejdsdage
Selskabsskattesats 12,5 % på verdensomspændende nettooverskud
Udbytteskat 0 %
momssats 19 %
Eventuelle skattemæssige incitamenter Der er mange skattemæssige incitamenter:– 12,5 % selskabsskat af dets nettooverskud;

– 0 % skat af eventuelle indtægter fra handel med værdipapirer såsom aktier osv.;

– 0 % skat for al fortjeneste ved salg af fast ejendom i udlandet;

– 0 % skat på udbytte udbetalt til aktionærerne, så ofte du vil;

– 0 % skat af udbytte, der betales til det af ethvert andet selskab, som det ejer aktier i;

– 0 % stempelafgift i mange tilfælde;

– 0 % skat på overskud fra faste driftssteder i udlandet, såsom hoteller, kasinoer, restauranter, fabrikker osv.

– 0 % skat af enhver indkomst ved salg af egne aktier;

– 2,5 % skat på IP-rettigheder, indtægter eller rettigheder;

– Cypern har et netværk af mere end 65 traktater om unddragelse af dobbeltbeskatning med lige så mange lande, som du kan drage fordel af.

Er skuffeselskaber tilgængelige? Ja
Oplyser du en registreret adresse/virtuelt kontor? Ja
Lokal direktør påkrævet Ja
Årsmøde påkrævet Ja
Genbosættelse tilladt Ja
Elektronisk signatur Ja
Kræves der bogføring/årligt afkast? Ja
Udenlandsk ejerskab tilladt Ja
Eventuelle skattemæssige incitamenter Ja
 Gældende lovgivning  Cyperns selskabsret
 Juridiske formularer til rådighed for udenlandske virksomheder – datterselskab,- afdeling,

– repræsentationskontor

 Særlige registreringskrav for udenlandske investorer (JA/NEJ)  Nej, der er ingen specifikke krav, som udenlandske investorer skal opfylde.
 Dokumenter, der kræves for at starte en virksomhed på Cypern – navnereservationsformular,– selskabets lovpligtige dokumenter,

– bevis for juridisk adresse på Cypern,

– kontoudtog for aktiekapitalen,

– oplysninger om selskabets ledere og aktionærer

 Minimum antal direktører – 1 for den private virksomhed,– 2 for det offentlige selskab
 Tilgængelighed af online virksomhedsregistrering (JA/NEJ) Ja, online virksomhedsregistrering er tilgængelig på Cypern.
  Tilgængelighed af lokale repræsentative tjenester (JA/NEJ)  Ja, du kan også finde sådanne tjenester hos vores virksomhedsstiftelsesagenter på Cypern.
  Lokale adressekrav  Ja
  Forretningsinkorporeringstrin – forbehold af handelsnavn,– arkivering af dokumenter,

– oprettelse af bankkonto,

– skatte- og momsregistrering,

– ansættelsesregistrering

  Virksomhedslicenskrav (hvis nogen)  Ja, afhængigt af aktivitetssektoren
 Mulighed for at ansætte lokale medarbejdere (JA/NEJ)  Ja
  Tilmelding til ansættelseskrav  Ja, både arbejdsgiver og lønmodtagere skal være tilmeldt socialsikring.
  Udarbejdelse af virksomhedsdokumenter (JA/NEJ) Ja, vi tilbyder sådanne tjenester.
  Support til bankkontoåbning (JA/NEJ) Ja, dette er en af ​​vores vigtigste tjenester.
 Virksomhedsstiftelsestjenester (JA/NEJ)  Ja, du kan stole på os for virksomhedsdannelse på Cypern.

Nye ejere skal også bruge en offentlig notar, finde et kontor til deres virksomhed og oprette en bankkonto . En cypriotisk revisor vil også være påkrævet, efter at det nye Cypern-selskab er stiftet.

Typer af virksomheder beskrevet af vores eksperter i stiftelse af selskaber i Cypern

 • Selskabmedbegrænset ansvar – i Cypern kan denne type virksomhed, også kaldet et LTD , enten være offentlig eller privat, afhængigt af aktietyperne og selskabets størrelse. Med hensyn til aktiekapitalkrav er anpartsselskabet ikke pålagt et minimumsbeløb, dog er minimumsaktiekapitalen i tilfælde af et offentligt selskab cirka 25.629 euro.
 • Udenlandske virksomheder er velkomne til at oprette filialer og repræsentationskontorer samt datterselskaber , der vil fungere som en forlængelse af moderselskaberne på Cypern. Hver struktur har sine egne krav, som stifterne skal opfylde. Vores eksperter kan hjælpe dig med at oprette en af ​​de ovennævnte virksomhedsformularer.
 • Partnerskaber på Cypern . Der er to typer partnerskaber til rådighed for registrering på Cypern – det generelle og kommanditselskabet. Disse betragtes ikke som separate forretningseheder bortset fra deres ejere. Begge typer partnerskaber kræver et minimum antal på to deltagere og et maksimum på 20 deltagere.
 • Enkeltmandsvirksomheder på Cypern . Dette er den enkleste forretningsform, der er tilgængelig for dem, der ønsker at operere på egen hånd. Der er ingen krav om aktiekapital for enkeltmandsvirksomheder.

Stiftelse af et privat aktieselskab (LTD) på Cypern

Dette er den mest almindelige virksomhedstype, der bruges på Cypern , og den er grundlagt af en eller flere partnere – op til 50. Andre vigtige krav for at oprette et anpartsselskab er en lokal adresse og en sekretær. Aktionærerne tegner aktier, monetære eller ikke-monetære, som tildeles en pålydende værdi og ikke kan overdrages. Medlemmerne af et privat aktieselskab hæfter kun for selskabets gæld og forpligtelser med det omfang, som deres aktiers pålydende værdi. I et privat aktieselskab er der ingen minimumskrav til kapital. Hvis du har brug for hjælp til at åbne denne type virksomhed, kan du stole på vores eksperter i stiftelse af selskaber i Cypern.

Registrering af et offentligt aktieselskab (PLC) på Cypern

Forretningsmænd, der ønsker at åbne en virksomhed i Cypern som et aktieselskab, bør vide, at dette selskab fungerer på samme måde som et privat aktieselskab, bortset fra at disse aktier er frit omsættelige, og der er ingen begrænsning med hensyn til det maksimale antal partnere . Det skal også have mindst 7 aktionærer. Minimumsaktiekapitalen i et aktieselskab er 25.629 euro.

Oprettelse af datterselskab, filial og repræsentationskontor på Cypern

Disse juridiske former er tilgængelige for enhver udenlandsk virksomhed, der er interesseret i at komme ind på det cypriotiske marked. Disse kan oprettes som separate enheder fra moderselskabet (cypriotiske datterselskaber med det udenlandske selskab som aktionær) eller udvidelser af moderselskabet i Cypern (filialer).

Både lokale og udenlandske investorer, der ønsker at stifte selskaber i Cypern skal udarbejde følgende dokumenter og indsende følgende oplysninger til handelsregistret:

 1. navneansøgning om godkendelse af navn;
 2. HE1 Formular stemplet ved Retten
 3. HE2 formular – erklæring om folkeregistreret adresse
 4. HE3 Form – erklæring fra direktør og sekretær
 5. M&A underskrevet af aktionær og advokat.

Vores eksperter i stiftelse af selskaber på Cypern kan hjælpe med udarbejdelsen af ​​Memorandum og vedtægter.

Offshore-selskaber på Cypern

De såkaldte “offshore”-virksomheder i Cypern adskiller sig ikke på nogen måde fra et almindeligt Cypern-selskab (samme stiftelsesprocedurer og samme skatter, der skal betales).

Det cypriotiske offshoreselskab har mange fordele, blandt andet:

 • det vil nyde godt af reducerede skattesatser og vil være underlagt en af ​​de laveste selskabsskatter i Europa;
 • det kan oprettes som et holdingselskab med hovedaktiviteten relateret til kontrol med aktiver i andre cypriotiske virksomheder;
 • det giver øget beskyttelse til sine aktionærer ud fra et privatlivssynspunkt.

Vores eksperter i stiftelse af selskaber i Cypern kan hjælpe udenlandske investorer, der ønsker at oprette offshore-selskaber her i landet. Vi inviterer dig også til at se en kort version af processen med stiftelse af selskaber Cypern i skemaet nedenfor:

Virksomhedsstiftelsestrin på Cypern

Cypriotiske private selskaber begrænset af aktier skal have et registreret kontor i Cypern og ledes af en bestyrelse. Udenlandske investorer skal udpege en specialiseret lokal agent til at håndtere virksomhedsdannelsesprocessen på Cypern. Det vil dog være nødvendigt at komme personligt for at åbne bankkontoen for at underskrive nogle papirer og fremvise registreringsattest og identifikationsdokumenter for ledelsen

Mmsregistrering er kun obligatorisk for de virksomheder, der udfører merværdiafgiftspligtige aktiviteter, såsom handel. Hvis du skal momsregistrere din virksomhed , kan vores specialister i virksomhedsregistrering på Cypern hjælpe dig.

Uanset den valgte virksomhedsform skal følgende trin udføres ved stiftelsen af en virksomhed på Cypern :

 1. at vælge og reservere firmanavnet i selskabsregistret – dette navn skal være unikt, derfor råder vi dig til at verificere mindst 3 navne, før du foretager reservationen;
 2. udarbejdelse og notarisering af selskabets lovpligtige dokumenter, som er lavet af vedtægterne;
 3. indlevering af alle ovennævnte dokumenter og oplysninger til handelsregistret og indhent deres godkendelse og virksomhedens registreringsbevis;
 4. registrering til beskatning, indhentning af momsnummer og tilmelding til sociale sikringsformål hos skattemyndighederne;
 5. ansøger om forskellige særlige licenser eller autorisationer, afhængigt af den branche, den cypriotiske virksomhed vil operere i.

Investorer, der gerne vil åbne en virksomhed på Cypern, kan modtage specialiseret assistance fra vores team af inkorporeringsagenter.

Et af hovedaspekterne i forbindelse med virksomhedsregistrering på Cypern er relateret til omkostningerne forbundet med dets opsætning. Fra dette synspunkt skal vi nævne, at omkostningerne ved at registrere en virksomhed afhænger af dens type og den branche, den vil operere i. Følgende procedurer bør overvejes, når man taler om omkostningerne forbundet med at åbne en virksomhed i Cypern :

 • firmanavnereservationen udfyldes med handelsregistret og er underlagt et gebyr på ca. 30 euro;
 • omkostningerne i forbindelse med udarbejdelse og notarisering af inkorporeringsdokumenterne vil afhænge af den offentlige notar;
 • den kommende virksomhedsejer skal også tage hensyn til selskabsregistreringsgebyret;
 • der er ingen omkostninger forbundet med skat, moms og socialsikringsregistrering.

Omkostningerne til stiftelse af en virksomhed på Cypern er som følger:

 1. det selskabsregistreringsgebyr , der pålægges af den cypriotiske virksomhedsregistrator, er 650 EUR;
 2. den  registrerede adresse  er sat til cirka 1350 EUR om året hos os, og det repræsenterer en af ​​de billigste og hurtigste løsninger til et registreret kontor i dette land;
 3. minimumsaktiekapitalen for et privat aktieselskab i Cypern er fastsat til 1 EUR, men investoren vælger det beløb, der er nødvendigt for virksomheden ;
 4. firmaregistreringsomkostningerne for vores lokale specialister er omkring 1600 EUR , og det er et af de laveste etableringsgebyrer på Cypern;
 5. de regnskabsgebyrer , som vores lokale revisorer pålægger, starter ved omkring 150 EUR/måned og afhænger af de tjenester, som kunderne efterspørger.

Forretningsmænd, der er interesseret i at starte en virksomhed på Cypern, bør også tage hensyn til omkostningerne i forbindelse med åbningen firmaets bankkonto, som vil variere afhængigt af banken og de tjenester, der er knyttet til kontoen.

Hvor lang tid tager det at registrere en virksomhed på Cypern?

Et andet vigtigt aspekt i forbindelse med stiftelse af selskabet er den tid, der bruges på hver procedure. Det kan opdeles i:

 • 4-5 dage til godkendelse af firmanavnet;
 • 1 eller 2 dage til udarbejdelse af selskabets lovpligtige dokumenter;
 • arkiveringen og gennemgangen af ​​virksomhedens stiftelsesdokumenter til handelsregistret vil tage yderligere 5 arbejdsdage;
 • registreringen til beskatning er omkring 2 arbejdsdage;
 • socialsikringsregistrering er omkring 1 uge.

Den største fordel er, at alt papirarbejdet kan arkiveres elektronisk til Cyperns handelsregister .

Skat og momsregistrering ved åbning af virksomhed på Cypern

Skatteregistreringsproceduren er en del af proceduren for at åbne en virksomhed på Cypern, hvilket betyder, at den vil blive afsluttet sammen med selskabsstiftelsesprocessen. Skatteidentifikationsnummeret vil blive udstedt sammen med registreringsattesten, men når det drejer sig om momsregistrering , skal proceduren gennemføres særskilt, fordi den ikke er obligatorisk.

Momsregistrering bliver obligatorisk, når den virksomhed, der er involveret i fjernsalg på Cypern, når grænsen på 35.000 euro fjernsalg. Ud fra momsnummeret kan virksomheder med handelsaktiviteter inden for EU også få EORI-numre og dermed lette handelsprocedurerne.

Vores eksperter i stiftelse af selskaber i Cypern kan tilbyde mere information om procedurerne for at opnå moms- og EORI-numre. Vi kan også hjælpe med disse trin, som er ret vigtige, når du starter et selskab i Cypern .

Hvor nemt er det at ansætte personale på Cypern?

En vigtig fordel ved at eje en virksomhed på Cypern er den højtuddannede arbejdsstyrke, for det meste engelsktalende.

Den mindste arbejdsalder er 15 år.

Personalet kan rekrutteres fra de mange vikarbureauer. Cyprus Human Resource Management Association for information og Cypern Chamber of Commerce and Industry (KEBE) kan også give oplysninger om ansættelse af personale.

Ansættelseskontrakten kan være med en fastsat periode eller en ubestemt periode. Det skal angive virksomhedens beliggenhed , detaljer om jobbet, start og afslutning af aktiviteterne, detaljer om løn og andre goder. En overenskomst kan også underskrives og har normalt en varighed på to år.

En arbejdsgiver kan også ansætte personale til et deltidsjob, i en bestemt periode eller arbejde hjemmefra. Arbejdstiden må ikke overstige 48 ha uge og mindst 11 timers hvile i 24 timer.

Der gives en række goder til medarbejderne. Sygedagpengene udbetales i en periode på 156 dage. Alle ledige kan modtage dagpenge i en periode på 156 dage. Barselsdagpengene udbetales i 18 måneder.

Der er visse betingelser, som virksomheder i Cypern skal opfylde, før de ansætter udenlandsk personale: Virksomheden skal være børsnoteret, og de direkte aktionærer skal være registreret hos Immigration Control Board og Civil Registration Board. Endvidere skal kapitalkilderne være gennemsigtige, virksomheden skal have et administrativt kontor beliggende i et ordentligt distrikt og finansiel stabilitet dokumenteret ved årlige balancer.

En udenlandsk medarbejder skal have opholdstilladelse inden ansættelse. Til dette skal han indsende følgende dokumenter til immigrationsafdelingen ved det lokale politi:

– en skat for tilladelsen;
– et CV;
– passet;
– lægeerklæring og forsikring;
– straffeattest;
– arbejdskontrakten (skal indeholde kontraktens varighed og lønnen);
– bankgaranti og to udfyldte specifikke formularer.

Alle EU-borgere skal være registreret for skat i Department of Inland Revenue for at modtage en skatteyderidentifikationskode. Enhver arbejdskonflikt er reguleret af Industrial Relations Code, bortset fra strejker, som normalt er formidlet af Arbejdsministeriet.

Aktiekapitalen i et cypriotisk selskab

Den første omkostning, som først bestemmes af en forretningsmand, der ønsker at åbne en virksomhed på Cypern, er aktiekapitalen, som kan pålægges af selskabsloven for visse typer strukturer eller skal estimeres for andre forretningsformer. I tilfælde af et anpartsselskab er der f.eks. ingen minimumskrav til aktiekapital, men investoren skal estimere det beløb, der skal indskydes som aktiekapital til virksomheden. For offentlige virksomheder er minimumsbeløbet, der skal indskydes som aktiekapital, 25.629 euro.

Det skal bemærkes, at en lille procentdel af aktiekapitalen skal betales som registreringsgebyr hos Companies House på Cypern.

Hvad er de vigtigste interessepunkter for udenlandske investorer i Cypern?

Cypern er kendt for de fordele, der tilbydes investorerne , især i transportområderne. For eksempel er overskuddet fra driften af ​​de cypriotiske skibe ikke skattepligtigt. Også udbyttet fra de selskaber, der ejer skibe, er fritaget for skat.

Cypern har en fremragende infrastruktur med 2 internationale lufthavne, 3 skibshavne (i Lemesos, Larnaca og Vasilikos) og et moderne vejnet. Dette letter eksport og import af varerne.

Internationale og multinationale virksomheder og banker opererer på Cypern, tiltrukket af de små driftsomkostninger, økonomisk frihed og veluddannede lokale virksomheder, klar til at rådgive, hvis det er nødvendigt.

Ofte stillede spørgsmål om stiftelse af selskaber i Cypern

1. Kan en udlænding åbne et firma på Cypern?

Ja. Cypern byder udenlandske investorer velkommen inden for forskellige forretningsområder. Lovgivningen for investeringer giver udlændinge mulighed for at åbne de samme selskaber som nationale investorer.

2. Hvilke typer virksomheder kan stiftes i Cypern?

Virksomhedstyperne på Cypern er: private og aktieselskaber, partnerskaber, enkeltmandsvirksomheder eller filialer af udenlandske virksomheder. Vores eksperter i stiftelse af selskaber i Cypern kan hjælpe dig med at forstå de særlige forhold ved hver virksomhedstype.

3. Skal virksomheden have et kontor på Cypern?

Ja. Et lokalt registreret kontor er nødvendigt for en virksomhed, der er registreret i Cypern. Stiftelsesdokumenterne skal opbevares på denne adresse. Vores specialister i virksomhedsdannelse på Cypern kan tilbyde forretningsmænd særlige virtuelle kontorpakker, som inkluderer en lokal adresse.

4. Hvad er trinene for virksomhedsregistrering på Cypern?

Valg af den rigtige type virksomhed og et tilgængeligt firmanavn, udarbejdelse af virksomhedens dokumenter og indsendelse til det cypriotiske handelsregister. Efter at virksomheden er registreret, kan virksomhedsejeren begynde at søge andre tilladelser og licenser og momsregistrere virksomheden.

5. Hvad er minimumskapitalen på Cypern?

Der er ingen ufravigelige krav til en minimumsaktiekapital for et anpartsselskab. Vores eksperter i virksomhedsregistrering på Cypern anbefaler dig at indbetale en startkapital til din virksomhed på cirka 1.000 EUR. Aktieselskabet kræver ikke mindre end 25.629 EUR som minimumsaktiekapital.

6. Hvad er kravene for at åbne en bankkonto på Cypern?

Banker i Cypern vil generelt kræve, at virksomheden fremlægger sine stiftelsesdokumenter. En bankkonto kan åbnes i enhver bank på Cypern.

7. Har du brug for særlige tilladelser og licenser på Cypern?

Ja. Særlige tilladelser og licenser er nødvendige for nogle aktiviteter.

8. Hvad er skatterne for virksomheder på Cypern?

Cypern har en selskabsskat på 12,5 %. Udbytteskat er 0. Andre skatter på Cypern omfatter kapitaltilførselsafgift, sociale sikringsbidrag, stempelafgift, overførselsskat, ejendomsskat. Vores specialister i stiftelse af selskaber i  Cypern kan hjælpe dig med at overholde de skatteregler, der findes i dette land.

9. Hvad er grundene til at investere i Cypern?

En god geografisk placering og avanceret infrastruktur er grunden til, at mange import- og eksportvirksomheder baserer deres forretning på Cypern. Desuden har landet et godt skattesystem, en sund juridisk og regulatorisk ramme og kvalificeret arbejdsstyrke.

Nøglefakta om Cypern

 • Cypern har en af ​​de laveste selskabsskattesatser i Europa: 12,5 %.
 • Standardmomssatsen er 19 %, men der er også to reducerede satser på 8 % og 5 %. Der er også nogle ydelser og varer, hvor der pålægges en nulmomssats. Den mindste årlige omsætning, som en virksomhed skal nå for at være obligatorisk at registrere sig for moms, er 15.600 EUR (eller 10.251 EUR for anskaffelse af EU-varer).
 • Der er ingen kildeskat på udbytte der udbetales af et cypriotisk selskab til dets ikke- cypern hjemmehørende aktionærer, og der gælder ingen kildeskat på udbytte modtaget fra EU-datterselskaber.
 • Udenlandske investorer har mulighed for at oprette holdingselskaber på Cypern – en af ​​de bedste skatteminimeringsløsninger i dette land.

Vi inviterer dig til at kontakte vore specialister i stiftelse af selskaber i Cypern  for flere oplysninger om vores tjenester eller for et personligt tilbud.