Stiftelsen av företag i Nederländerna

holländskt företag. holländskt offshorebolag. Stiftelse av företag i Nederländerna.

KGN är specialiserat på att etablera företag i Nederländerna och öppna bankkonton.

Nederländska företag – nyckelaspekter

Affärstyper för internationell handel, investeringar och skatteplanering

Netherlands BV (Besloten Vennootschap) – Privat aktiebolag

Holland CV (Coóperatieve Vennootschap) – kommanditbolag

BV (Besloten Vennootschap) – Privat aktiebolag
CV (Coóperatieve Vennootschap) – kommanditbolag
BV (Besloten Vennootschap) – Privat aktiebolag

Netherlands BV (Besloten Vennootschap) – Privat aktiebolag

Aktiekapital

Det minsta auktoriserade aktiekapitalet är 0,01 EUR och aktiekapitalet kan vara denominerat i valfri valuta.

Tillgängliga andelsklasser

registrerade aktier.

Bäraraktier

Inte tillåtet.

Handelsrestriktioner

Bankverksamhet, försäkring, försäkring, återförsäkring, fondförvaltning, kollektiva investeringssystem, förvaltning av förtroende, förvaltarskap är inte tillåtna.

Registrerad hemvist krävs

Varje holländskt företag måste ha ett registrerat kontor i Nederländerna.

Direktörer

Ett holländskt företag (BV) kräver minst en styrelseledamot. Direktören kan vara av vilken nationalitet som helst och behöver inte vara nederländsk bosatt, men majoriteten av direktörerna måste vara EU-bosatta. Företagsledare är tillåtna.

Aktieägare

Ett holländskt företag (BV) kräver minst en aktieägare.

Allmänt tillgängliga register

Ingen.

Förvaltade aktieägare och förvaltare

Tillåten.

Plats för möten för chefer och medlemmar

Sedan 2012 kan den årliga bolagsstämman även hållas utanför Nederländerna. Men för att skapa lite innehåll skulle det vara bra att hålla mötet i Nederländerna om den andra närvaron i Nederländerna är minimal.

Personlig närvaro krävs

Ingen.

Beskattning

20 % för beskattningsbar inkomst upp till 200 000 EUR 25 % för beskattningsbar inkomst över 200 000 EUR

Utdelning ska innehålla en källskatt på 15 %.

Tillgång till dubbelbeskattning

Nederländerna är part i mer än 100 dubbelbeskattningsavtal.

Krav för registrering av konton

Ja.

Krav på att lämna årsredovisning

Ja.

Revisionskrav

Det finns inga generella krav på revidering. Mindre företag är inte skyldiga att få sina räkenskaper granskade.

Betalningssätt

Euro.

Växlingskontroll

Ingen.

Namnets språk

latinska alfabetet.

Begränsade ord

Ord som ”Assurance”, ”Bank”, ”Building Society”, ”Royal”, ”Trust Company”, ”Trustee Company” etc. kommer att kräva motivering.

Namn på ett företag

Orden ”Besloten Vennootschap” eller ”BV” måste vara en del av namnet på ett holländskt företag (BV).

Dags att införliva

En vecka.

Nederländska företagsbildningspriser (BV)

CV (Coóperatieve Vennootschap) – kommanditbolag

Holland CV (Coóperatieve Vennootschap) – kommanditbolag

Aktiekapital

Ej användbar.

Handelsrestriktioner

Bankverksamhet, försäkring, försäkring, återförsäkring, fondförvaltning, kollektiva investeringssystem, förvaltning av förtroende, förvaltarskap är inte tillåtna.

Registrerad hemvist krävs

Varje holländskt företag måste ha ett registrerat kontor i Nederländerna.

Medlemmar

Ett holländskt företag (CV) kräver minst två medlemmar. Medlemmen kan vara av vilken nationalitet som helst och behöver inte vara nederländsk bosatt. Företagsmedlemmar är tillåtna.

Allmänt tillgängliga register

Ingen.

Förvaltade aktieägare och förvaltare

Tillåten.

Plats för styrelse- och aktieägarmöten

Sedan 2012 kan den årliga bolagsstämman även hållas utanför Nederländerna. Men för att skapa lite innehåll skulle det vara bra att hålla mötet i Nederländerna om den andra närvaron i Nederländerna är minimal.

Personlig närvaro krävs

Ingen.

Beskattning

Skattemässigt transparent.

Tillgång till dubbelbeskattning

Nederländerna är part i mer än 100 dubbelbeskattningsavtal

Krav för registrering av konton

Ja.

Krav på att lämna årsredovisning

Ja.

Revisionskrav

Det finns inga generella krav på revidering. Mindre företag är inte skyldiga att få sina räkenskaper granskade.

Betalningssätt

Euro.

Växlingskontroll

Ingen.

Namnets språk

latinska alfabetet.

Begränsade ord

Ord som ”Assurance”, ”Bank”, ”Building Society”, ”Royal”, ”Trust Company”, ”Trustee Company” etc. kommer att kräva motivering.

Namn på ett företag

Orden ”Coóperatieve Vennootschap” eller ”CV” måste vara en del av namnet på ett holländskt företag (CV).

Dags att införliva

En vecka.

Nederländska företagsregistreringsavgifter (CV)

Har du frågor? Behöver råd?

Skicka in en förfrågan eller begär en konfidentiell information.

Varför välja KGN?

Vi har hjälpt företagare sedan 1996

Vårt fokus är att integrera din verksamhet

Vi gör en komplex process snabbt och enkelt

Vi har ett nära samarbete med företagsregistren för att garantera vår service

Snabbaste offshoreföretag och konton – De mest konkurrenskraftiga priserna över hela världen

Tjänster relaterade till Nederländerna Företagsbildning

KGN tillhandahåller följande tjänster relaterade till holländsk företagsbildning

holländsk företagsbildning

holländsk företagsbildning

Registrerat kontor och agenttjänster i Nederländerna

Nederländska företagssekreterartjänster

Nominerad aktieägare / nominerad styrelseledamot

Öppna bankkonton i Nederländerna

Fullständig holländsk företagsadministration

Postadress i Nederländerna

Varumärkesregistrering

Intresserad av holländsk företagsbildning?KGN | Holländskt företag | Holländsk företagsbildning | Holländsk företagsbildning | Holland Company Foundation

Etiketter: holländsk företagsbildning | företagsstiftelse i Nederländerna | Nederländerna företagsbildning | Nederländerna företagsbildning | öppna ett företag i Nederländerna | företagsbildning i Nederländerna