Stiftsbolaget på Cypern

Stiftsbolaget på Cypern

Att bilda företag på Cypern är attraktivt eftersom Cypern är medlem i EU. Samtidigt är bolagsskattesatsen endast 12,5 procent. Detta är dock inte relevant för företag där ledning och kontroll utövas från utlandet. Dessa företag är befriade från beskattning på Cypern.

Bolagsnamnet måste sluta med ”Limited” eller ”Ltd.” (inga andra ändelser är tillåtna) och måste godkännas av Registrar of Companies and Official Receiver Department. Detta förfarande tar vanligtvis 2-4 arbetsdagar.

FÖRETAGSNAMN

AKTIEÄGARE

Antalet aktieägare i ett företag kan vara mellan 1 och 50. En aktieägare kan vara en fysisk eller juridisk person oavsett nationalitet. Uppgifter om aktieägare som namn, adress och nationalitet är offentliga, men de kan använda sig av en förvaltartjänst genom att utse en förvaltare, som vi kan tillhandahålla genom ett avtal eller en trusthandling mot en rimlig avgift. CAPITAL

Det finns inga minimikrav för minsta eller högsta aktiekapital i ett privat aktiebolag på Cypern. Av praktiska skäl rekommenderas dock att företag bildas med ett aktiekapital på minst 1 000 euro fördelat på 1 000 aktier à 1 euro.

STIFTELSEURKUND OCH BOLAGSORDNING

För att registrera ett företag måste en stiftelseurkund och bolagsordning upprättas och lämnas in till bolagsregistret. och i stiftelseurkunden anges vilken verksamhet bolaget får bedriva och i bolagsordningen anges reglerna för bolagets interna förvaltning.

STYRELSELEDAMÖTER OCH SEKRETERARE

De cypriotiska företagen leds och kontrolleras av styrelsen. Ett företag måste ha minst en styrelseledamot. Det finns inga begränsningar när det gäller styrelseledamöternas nationalitet och både fysiska och juridiska personer kan vara styrelseledamöter i ett cypriotiskt företag.

Företagets ledning och kontroll avgör företagets skattestatus. Det är därför vanligt att majoriteten av styrelseledamöterna är bosatta på Cypern. I detta fall anses företaget vara skattemässigt hemmahörande på Cypern.

Uppgifter om styrelseledamöter är offentliga, men vårt företag kan vid behov tillhandahålla en nominerad styrelseledamot mot en rimlig avgift.

Bolagssekreteraren kan vara antingen en fysisk eller juridisk person och ansvarar för administrativa frågor som rör bolaget.

REGISTRERAT KONTOR

Varje företag måste ha ett registrerat kontor och en adress på Cypern, som måste registreras och uppdateras hos registratorskontoret.

KONTOR PÅ CYPERN

Ett cypriotiskt aktiebolag kan bedriva verksamhet från utlandet eller ha ett fullvärdigt kontor på Cypern. Det finns vissa regler och förfaranden som måste uppfyllas om företaget vill inrätta ett fullvärdigt kontor på Cypern.

MÖTEN

Företagsmöten behöver inte hållas på Cypern.

REGISTRERINGSTID

Processen tar vanligtvis mellan 2 och 3 veckor, men det går att begära snabb behandling.

REGISTRERING AV AVBETALNINGAR AV UNDERHÅLLSBIDRAG.

Från och med det andra året tillkommer återkommande underhållsavgifter på 600 euro (exklusive årlig skatt och moms, om tillämpligt). Dessa inkluderar:

Uppgift om säte och adress
Tillhandahållande av företagssekreterartjänster
Anmärkning: Från och med juni 2011 måste alla företag som är registrerade på Cypern betala en årlig statlig skatt senast den 30 juni varje år (oavsett datum för bildandet). Avgiften på 350 euro är en bra avgift för att företagsnamnet ska kunna föras in i det register som förs av registratorn.

BESKATTNING

Enligt den cypriotiska skattelagstiftningen anses företag vara bosatta i Cypern i skattehänseende om företagets ledning och kontroll finns i Cypern och beskattas med 12,5 % av vinsten. Företag som inte är hemmahörande i Cypern är dock inte skyldiga att betala cypriotisk skatt under förutsättning att företagets ledning och kontroll utövas utanför Cypern och att företaget inte får någon inkomst i Cypern. Det bör noteras att företaget i sådana fall inte får dra nytta av det cypriotiska nätverket av dubbelbeskattningsavtal.

Cypern har dubbelbeskattningsavtal med över 60 länder i världen.

REVISION OCH REDOVISNING

Ett cypriotiskt aktiebolag måste lämna in reviderade räkenskaper till de lokala skattemyndigheterna och till avdelningen för företagsregistret och den officiella mottagaren. Enligt bolagsrätten måste ett företag föra en korrekt bokföring i enlighet med internationella redovisningsstandarder (IAS). Den första rapporteringsperioden kan vara upp till 18 månader från och med dagen för bildandet och därefter måste räkenskaperna upprättas årligen. En cypriotisk revisor måste utses.

Våra tjänster omfattar:

Kontroll av namn och godkännande
Ifyllande av registreringshandlingar hos Registrar of Companies
Registreringsformulär
Betalning av statlig teckningsskatt på det godkända kapitalet upp till 1 000 euro.
Tillhandahållande av säte och adress under ett år.
Tillhandahållande av företagssekreterare för ett år
Registrera dig hos den cypriotiska skattemyndigheten och få ett cypriotiskt skatteregistreringsnummer.
gummistämplar
Observera: Om du ansöker om ett bankkonto för ett företag utanför Cypern måste du beställa en komplett uppsättning företagsdokument.

Dokument som krävs :

Ge följande dokument till alla styrelseledamöter, aktieägare, verkliga ägare och behöriga firmatecknare:

En bestyrkt kopia av ett giltigt pass.
Original eller bestyrkt kopia av el-, vatten- och värmefaktura/bankutdrag (som verifiering av bostadsadressen, daterad inom tre månader).
Original eller bestyrkt kopia av ett referensbrev från banken (daterat inom tre månader).
I de fall aktieägare och/eller styrelseledamöter är juridiska personer, helt befriade från bolagshandlingar och intyg om god status (för företag som registrerats i mer än ett år).
VIKTIG ANMÄRKNING: TILLSTÅNDSPLIKTIG AFFÄRSVERKSAMHET

Om du bedriver någon verksamhet utan den licens eller det tillstånd som krävs och som utfärdats av en relevant myndighet i någon jurisdiktion, kan KGN Services inte hjälpa dig med att bilda ett företag eller upprätta ett bankkonto i samband med sådan verksamhet utan licens.

Tillståndspliktig verksamhet omfattar, men är inte begränsad till: tillhandahållande av finansiella tjänster som innefattar handel/förmedling av valuta, finansiella och råvarubaserade derivatinstrument och andra värdepapper; erbjudande av investeringsrådgivning till allmänheten; försäkring och bankverksamhet; drift och administration av kollektiva investeringssystem och gemensamma fonder; betalningshanteringstjänster; penningväxling, penningöverföring eller penningförmedling; kapitalförvaltning; förvaring av värdepapper; spel, vadslagning och lotterier.

Kontakta oss om du behöver hjälp med att licensiera ditt finans-, Forex- eller spelföretag.

FRAKTKOSTNADER

För att skicka företagsdokument eller bankpaket till din destination krävs en extra avgift som automatiskt läggs till din beställning när du beställer. Fraktkostnaderna för internationella kurirstjänster beräknas automatiskt beroende på geografiska zoner.

 

Kontaktformulär Cypern

Kontakta oss på tel. +45 70231422, eller maila kgn@kgn.dk, eller kontaktformuläret nedan, så kontaktar vi dig så snart som möjligt för att diskutera ditt ärende.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.